Sökning: "Piotroski"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Piotroski.

 1. 1. Testing Piotroski's F_SCORE on the U.S. Stock Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Xiangyu Mo; Yuzi Wang; [2019]
  Nyckelord :Piotroski; Abnormal Returns; Market Efficiency; U.S. Stock Market;

  Sammanfattning : Piotroski (2000) generates a fundamental investing method built upon F_SCORE to identify financially strong firms. In this paper, we investigate whether Piotroski's simple accounting- based fundamental method could still be applied to the U.S. market throughout 12 years from 2004 to 2015. LÄS MER

 2. 2. Can You Trust Investment Strategies? : An Empirical Study of Five Easily Available Investment Strategies Suitable for All Investors

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Investment strategies; The Magic Formula; Dogs of the Dow; Graham Screener; Net- Nets; Piotroski’s F_Score; Risk-Adjusted Return; Three-Factor Model.;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Stock Exchange during the time period of 1998-2016. Where the purpose is to investigate and compare five different investment strategies to see if these investment strategies can create excess return on their investments, after adjustment for risk. LÄS MER

 3. 3. ETT HANDSLAG MED PIOTROSKI - BETYDELSEN AV HANDELSVOLYM OCH OMSÄTTNINGSHASTIGHET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Enocksson; Fredrik Melin; [2018-05-21]
  Nyckelord :Piotroski; F_SCORE; Fundamental Analys; Omsättningshastighet; Handelsvolym;

  Sammanfattning : This paper examines and continues the findings of Piotroski (2000) when applied to U.S. data from 2004-2014. By sorting companies according to fundamental values, historical turnover rates and trading volume, three models are created in an attempt to beat the market and Piotroskis original model. LÄS MER

 4. 4. Achieving higher returns with Piotroski’s F_Score model - An empirical study on the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Brandl Lopez; Viktor Börnfors; [2018]
  Nyckelord :F_Score; Fundamental investing; Value investing; Abnormal returns; Market efficiency; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the success of a fundamental investing strategy on the Swedish stock market between 2004 and 2016. The main purpose is to examine if the F_Score system developed by Piotroski (2000) could be used to identify winners and losers during aforementioned time frame. LÄS MER

 5. 5. En utveckling och utvärdering av Piotroskis F_SCORE : Med det icke-finansiella måttet CSR

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Hamberg; Daniel Inaeus; [2017]
  Nyckelord :Investments; CSR; EMH; returns; Piotroski; Investering; CSR; EMH; avkastning; Piotroski;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt mer kapital allokeras mot hållbara företag som satsar på CSR, samtidigt som transparensen ökar när företag redovisar om deras hållbarhetsarbete. Det finns tidigare forskning som antyder en koppling mellan CSR och finansiell prestation. LÄS MER