Sökning: "Piotroski"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Piotroski.

 1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 2. 2. En redovisningsbaserad investeringsstrategi viktad mot bransch – C_Score

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klang Carl; von Bothmer Christian; [2020]
  Nyckelord :Piotroski; Joseph D; F_score; Investeringsstrategi; Redovisningskonservatism;

  Sammanfattning : Piotroski skapade år 2000 en redovisningsbaserad investeringsstrategi F_Score. Genom att investera i förväntade vinnare och blanka aktier som förväntas vara kortsiktiga förlorare resulterar strategin i en genomsnittlig årsavkastning på 23%. LÄS MER

 3. 3. Testing Piotroski's F_SCORE on the U.S. Stock Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Xiangyu Mo; Yuzi Wang; [2019]
  Nyckelord :Piotroski; Abnormal Returns; Market Efficiency; U.S. Stock Market;

  Sammanfattning : Piotroski (2000) generates a fundamental investing method built upon F_SCORE to identify financially strong firms. In this paper, we investigate whether Piotroski's simple accounting- based fundamental method could still be applied to the U.S. market throughout 12 years from 2004 to 2015. LÄS MER

 4. 4. Piotroski som investeringsstrategi : Test och utveckling av F_SCORE

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :John Johannesson; Jacob Svensson; [2019]
  Nyckelord :Fundamental analysis; value stocks; efficient market hypothesis; Piotroski; F_SCORE; Fundamental analys; värdeaktier; effektiva marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE;

  Sammanfattning : This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. LÄS MER

 5. 5. Can You Trust Investment Strategies? : An Empirical Study of Five Easily Available Investment Strategies Suitable for All Investors

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Investment strategies; The Magic Formula; Dogs of the Dow; Graham Screener; Net- Nets; Piotroski’s F_Score; Risk-Adjusted Return; Three-Factor Model.;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Stock Exchange during the time period of 1998-2016. Where the purpose is to investigate and compare five different investment strategies to see if these investment strategies can create excess return on their investments, after adjustment for risk. LÄS MER