Sökning: "Pippi Långstrump"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Pippi Långstrump.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. Titta! Hen ser ut som mig! –En exempelstudie om hur etnicitet representeras i tre bilderböcker

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Valentina Demirel; Mergime Fazlic; [2020]
  Nyckelord :Ethnicity; representation; children’s picturebooks; elementary school; Sweden;

  Sammanfattning : In the past decades, the Swedish society has gone through multiple changes as a result ofglobalization and migration. Sweden went from being a homogenous country to a nationcharacterized by ethnic diversity. This had led to many debates on how to correctly representdifferent ethnicities in literature and media. LÄS MER

 3. 3. ”Pippi Långstrump klättrade upp för en stege på taket…och tog på sig den”. : En studie om förskolebarns kunskap och erfarenheter kring digitala verktyg och dess möjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Svensson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Film; Green Screen; Image; Preschool; Bild; Digitalisering; Film; Förskola; Green Screen;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge about preschool-children´s behavior as consumers and producers of image through digital tools. The study is about the older preschool-children based on three different observations that are investigated with the help of video-observation. LÄS MER

 4. 4. Multimodala möjligheter : en litteraturstudie om textuniversums användning i svenskundervisningen i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; Evelina Nyström; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet och multimodala texter; textvärld; textuniversum; vidgat textbegrepp; läsförmåga; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar textuniversums roll i svenskundervisningen i årskurs 4–6. Textuniversum skapar möjligheter att utveckla elevers läs- och skrivförmåga oavsett vilken nivå eleven befinner sig på (Tjernberg, 2013:50). LÄS MER

 5. 5. ”Pippi Långstrump är så mycket mer än Elsa och Anna” - En studie om förskollärares förhållningsätt till barns populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Nikka; Lina Törnquist; [2019]
  Nyckelord :barn; förhållningssätt; förskola; förskollärare; populärkultur;

  Sammanfattning : Populärkultur är i och med det digitaliserade samhället mer tillgängligt för barn numera än tidigare. Detta gör populärkulturen kontroversiell och skapar således konflikter angående huruvida vilka populärkulturella influenser som ska få ta plats och användas i förskolans kontext. LÄS MER