Sökning: "Pippi Långstrump"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Pippi Långstrump.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete med inriktning mot skolans tidigare år –En komparation av Pippi Långstrump och Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Landberg; Linnea Wilén; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; barns rättigheter; dagens samhälle; Pippi Långstrump; tio kompisböcker; barnkonventionen; critical literacy;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Linda Palms material Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (2014) och Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945). Detta material undersöks genom en kvalitativ analys med en komparativ metod. Syftet med denna uppsats är att komparera ett skönlitterärt verk med en tillrättalagd litteratur. LÄS MER

 3. 3. Den interaktiva barnboken : en jämförande undersökning av tryckta och digitala bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Lina Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Interaktivitet; Barnböcker; Editionsfilologi; Konvergenskultur; Codex; Digitalt medium; Förlagsmarknad; interactivity; children s books; convergence culture; digital medium; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study examines potential similarities and differences between the interactivity in six children’s books, published in physical and digital media. The literature included in this research is the hardcover version of Hur gick det sen?, the hardcover version of Alice’s Adventures in Wonderland: A Pop-up Adaption, the mobile application Känner du Pippi Långstrump?, the mobile application Vem bestämmer?, the e-book version of There's a Dragon in Your Book and finally The Little Mermaid – A Magical Augmented Reality Book which consists of a hardcover book and a mobile application. LÄS MER

 4. 4. Normbrytaren Pippi : En analys av Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump från 1945 med fokus på genusnormer och värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Hjort; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; diskursanalytiskt synsätt; diskussionsunderlag; genusteori; stereotypa egenskaper;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras boken Pippi Långstrump från 1945 skriven av Astrid Lindgren. Syftet är att urskilja karaktären Pippis normbrytande beteende gällande genus för att sedan undersöka om boken utifrån analysen fungerar som diskussionsunderlag till arbete med normer och värden i skolan. LÄS MER

 5. 5. "Du vet vad som gäller!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärare förhåller sig till populärkultur i barns lek och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Vettergren; [2021]
  Nyckelord :Popular culture; play; social constructivism; power; preschool; populärkultur; lek; makt; socialkonstruktivism; förskola;

  Sammanfattning : This scientific essay examines how preschool teachers relate to the subject of popular culture in preschool. The essay is based on two self-experienced stories from my workplace and from the preschool practice. LÄS MER