Sökning: "Pippi"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Pippi.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete med inriktning mot skolans tidigare år –En komparation av Pippi Långstrump och Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Landberg; Linnea Wilén; [2021]
  Nyckelord :Värdegrund; barns rättigheter; dagens samhälle; Pippi Långstrump; tio kompisböcker; barnkonventionen; critical literacy;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Linda Palms material Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (2014) och Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945). Detta material undersöks genom en kvalitativ analys med en komparativ metod. Syftet med denna uppsats är att komparera ett skönlitterärt verk med en tillrättalagd litteratur. LÄS MER

 3. 3. Den interaktiva barnboken : en jämförande undersökning av tryckta och digitala bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Lina Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Interaktivitet; Barnböcker; Editionsfilologi; Konvergenskultur; Codex; Digitalt medium; Förlagsmarknad; interactivity; children s books; convergence culture; digital medium; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study examines potential similarities and differences between the interactivity in six children’s books, published in physical and digital media. The literature included in this research is the hardcover version of Hur gick det sen?, the hardcover version of Alice’s Adventures in Wonderland: A Pop-up Adaption, the mobile application Känner du Pippi Långstrump?, the mobile application Vem bestämmer?, the e-book version of There's a Dragon in Your Book and finally The Little Mermaid – A Magical Augmented Reality Book which consists of a hardcover book and a mobile application. LÄS MER

 4. 4. “Pippi är ju inte en blyg liten tjej direkt” : En kvalitativ studie om pedagogers hanterande av könsnormer i förskolans digitala medieutbud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Angelika Kjellin; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :förskola; genus; genusperspektiv;  könsnormer;  film; media; digital kompetens;

  Sammanfattning : Idag har digitala medier i form av strömmad film och serier en given plats i förskolans verksamhet. Men vilka bilder förmedlas egentligen i dessa? Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur pedagoger kan hantera stereotypa och alternativa könsnormer som kommer till uttryck i förskolans strömmade medieutbud. LÄS MER

 5. 5. Bilderboksanalys -Genusperspektiv på tre Astrid Lindgren-bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Danielle Nehme; Evelina Vatka; [2021]
  Nyckelord :Genus; pedagogik; stereotyper; kön; bilderböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar bilderboken ur ett genusperspektiv. De bilderböcker som vi undersöker är: När Emil skulle dra ut Linas tand (1976), Titta, Madicken det snöar (1983) och Pippi i humlegården (1949) skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER