Sökning: "Piratattacker"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Piratattacker.

 1. 1. Piratbekämpning vid Afrikas horn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jacob Schieber; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att ta reda på hur handelssjöfarten drabbats ekonomiskt och humanitärt av piratverksamheten utanför Afrikas Horn, vilka insatser och åtgärder som vidtagits i bekämpandet av piraterna och hur utfallet av dessa åtgärder varit samt även ge en inblick i bakgrunden till varför piratverksamheten uppstått just i detta område.   Genom litteraturstudier och genom att jämföra och sammanställa data från olika rapporter från tidsintervallet 2010-2016 visas utvecklingen för de ekonomiska och humanitära konsekvenserna av piratattackerna. LÄS MER

 2. 2. Southern Route or Northern Sea Route--Whether seaworthiness impacts a ship-owners decision on what route to travel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Hulthén; [2013]
  Nyckelord :Obligatoriska kontrollerade ämnesord seaworthiness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En stor del av världens sjötransporter går mellan Asien och Europa. Idag är den södra rutten genom Suez-kanalen populärast, men efter att isen i Arktis börjat smälta har den norra rutten öppnats upp som en möjlig utmanare till den södra rutten och skeppsägare ställs nu inför ett val. LÄS MER

 3. 3. Räcker metoderna till? : En fallstudie om ammunitionsröjning i marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Ammuntionsröjning; EOD; Piratattacker;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens  studier på yrkesofficersprogrammet 2009 -2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker och metoder i samband med att ammunition omhändertas. LÄS MER

 4. 4. Vilka preventiva åtgärder vidtar svenska rederier mot piratattacker?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Martin Strandberg; Magnus Johansson; [2012]
  Nyckelord :Piracy ; Companies ; Measures; Guidelines; Pirater; Rederier; åtgärder; rekommendationer;

  Sammanfattning : Pirater är ett ämne som berör många med anknytning till sjöfarten. Det har tagits upp en del i media under de senaste åren då det har skickats ner militära fartyg till Adenviken för att bekämpa pirater.Syftet med undersökningen är att få fram vad Svenska rederier vidtar för åtgärder för att motverka piratattacker. LÄS MER

 5. 5. Lever vi som vi lär? : transportplaneringsprocessen ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Göran Walldén; [2009]
  Nyckelord :Transport planning process; Operation Atalanta; Comparison; The Swedish Royal Navy; IKS International Corvette Unit ; transportplaneringsprocess; Operation Atalanta; Komparation; Marinen; IKS;

  Sammanfattning : Operation Atalanta är en EU gemensam marin operation utanför Somalias kust som syftar till att skydda Word Food Program sjötransporter från piratattacker i området. Försvarsmaktens styrkebidrag till operationen består i huvudsak av Internationella Korvettstyrkan (IKS) som innehåller korvetterna HMS Stockholm, HMS Malmö och stödfartyget HMS Trossö. LÄS MER