Sökning: "Piratpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Piratpartiet.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. "Plötsligt vill alla möta det rosa hotet". Riksdagspartiernas strategiska bemötande av feministiskt initiativ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Kruse; [2015-12-09]
  Nyckelord :Nischparti; Feministiskt initiativ; PSO-teorin; Almedalen; Sommartalen;

  Sammanfattning : Bakgrund: ”Plötsligt vill alla möta det rosa hotet”. Så skrev Svenska Dagbladet efter Feministiskt initiativs, FI, stora framgångar i Europavalet den 25 maj 2014. Med 5,49% av det svenska väljarstödet äntrade FI den europeiska politiken och Sverige vaknade upp till ett nytt politiskt landskap. LÄS MER

 3. 3. Cementeringens Politik : en kvalitativ textanalys av mediebevakningen av nya politiska partier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Simon Österling; [2015]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : Cementeringens Politik är en studie som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys ämnar närma sig mediernas framställning av nya politiska partier. Det empiriska materialet utgörs av artiklar publicerade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Fildelningens dilemman : En samhällsdebattanalys

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robert Marcinkiewicz; [2015]
  Nyckelord :fildelning statsvetenskap Pirate Bay yttrandefrihet demokrati civil olydnad piratpartiet piratbyrån antipiratbyrån;

  Sammanfattning : Fildelningsfrågan har haft ett stort utrymme i media och det har debatterats flitigt mellan olika aktörer. Det finns starka värden som står på spel gällande detta fenomen. I denna uppsats klarläggs fildelning som en form utav civil olydnad, ett politiskt ställningstagande. LÄS MER

 5. 5. Striden mot piraterna : De svenska riksdagspartiernas bemöande av Piratpartiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anders Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Pirate Party; manifesto; PSO-theory; niche party; Piratpartiet; valmanifest; PSO-teori; nischparti; enfrågeparti;

  Sammanfattning : This essay examines the strategies adopted by the Swedish parliamentary parties against the Pirate Party (Piratpartiet). The study uses the PSO-theory, which attempt to explain the success of niche parties as a consequence of the established parties’ strategies against the new competitor. LÄS MER