Sökning: "Pirjo Thorson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pirjo Thorson.

  1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
    Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

    Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER