Sökning: "Piteå kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Piteå kommun.

 1. 1. Klarinettgatan - Nya Älvvägen : En olycksdrabbad korsning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; trafik; korsning; olycka; olycksdrabbad; trafikolyckor; säkerhet;

  Sammanfattning : I detta arbete har korsningen Klarinettgatan – Nya Älvvägen i Öjebyn, Piteå kommun, undersökts ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för att ta reda på om korsningen är extra olycksdrabbad, vad som orsakar olyckorna samt vilka förbättringsåtgärder som är möjliga att vidta för att göra korsningen säkrare i framtiden. Detta kommer genomföras genom en platsundersökning för att studera korsningen i fråga, vilka säkerhetsrisker som finns i den samt hur körbeteendet ser ut. LÄS MER

 2. 2. PITEPULS : Så kan Piteå bli en attraktiv stad för musikstuderande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Franzén; [2022]
  Nyckelord :Music students; Piteå municipality; Human-Centered design; Social sustainability; Attractive city; Event website; Musikstuderande; Piteå kommun; Human-Centered design; Social hållbarhet; Attraktiv stad; Evenemangshemsida;

  Sammanfattning : Studentantalet på Luleå Tekniska Universitet I Piteå har gått från hela 900 till 300 de senaste ca 12 åren. En trend som både Piteå kommun och LTU vill motarbeta, samtidigt som Piteå kommun vill öka antalet inflyttande till platsen. LÄS MER

 3. 3. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hagstam; [2022]
  Nyckelord :lokal livsmedelsproduktion; kommun; offentliga måltider; hållbar omställning; offentlig upphandling av livsmedel; matlandskap; foodscape; Piteå kommun; Norrbotten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Delutvärdering av TIDSAM  -ett samverkansprojekt mellan psykiatri och socialtjänst i Piteå kommun

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ana Popova; Jessica Almqvist-Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet TIDSAM eller ”Tidiga samordnade insatser”, ett tvåårigt samverkansprojekt mellan socialtjänst och vuxenpsykiatrin i Piteå med syfte att upprätthålla ett samordnat stöd till målgruppen unga vuxna med schizofreni, psykossjukdom eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med denna delutvärdering var att undersöka måluppfyllelse ett år efter projektets start, de förklaringsmodeller som kan ha haft påverkan på resultat, hur samverkan och organisatoriska förutsättningar såg ut samt att påvisa TIDSAM:s effekter för brukarna. LÄS MER

 5. 5. Östra Kikkejaure sameby och vindkraftparken Markbygden : En fallstudie om vindkraftparken Markbygdens påverkan på och samverkan med Östra Kikkejaure sameby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maria Darle; Saga Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Vindkraft; Sameby; Renskötsel; Konflikter; delaktighet;

  Sammanfattning : I fäljande kvalitativa studie undersöks utbyggnaden av vindkraftparken Markbygdens påverkan på den svenska skogssamebyn Östra Kikkejaure sameby. Projektet väntas bestå av 1101 vindkraftverk och drivs av ansvarig entreprenör, Svevind AB. Projektet byggs i Piteå kommun och berör bland annat Östra Kikkejaures renbetesmarker. LÄS MER