Sökning: "Plåt"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Plåt.

 1. 1. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER

 2. 2. Innovativ tätning av läckande dilatationsfogar i betongdammar : Bentonit: Metoder, Utvärdering och Fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Adell; [2022]
  Nyckelord :Bentonite; dams; dam reparation; expansion joints; Bentonit; dammar; dammreparation; dilatationsfogar; expansionsfogar;

  Sammanfattning : Majoriteten av de svenska betongdammarna uppfördes under 1900-talet och börjar därför närma sig sin uppskattade livslängd; 50-160 år. Några av dessa betongdammar används för att utvinna vattenkraft. Vattenkraft är Sveriges största energikälla och utgör ca 45% av vår totala elproduktion. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av modell för pålagt vridmoment vid plåtbockning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :William Piikki; Anders Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget CIDAN Machinery Group konstruerar och tillverkar kantvikmaskiner för plåtbockning, och är intresserade av det vridmoment som krävs vid bockning av plåt, beroende på bockningsvinkel, plåttjocklek och plåtmaterial. För att prediktera vridmomentet har analytiska och numeriska metoder använts, för att utveckla en matematisk modell. LÄS MER

 4. 4. ”Den skadade var oförsiktig” : En studie över olycksfall på Hököpinge sockerbruk år 1918-1930

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristina Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Olycksfall; Hököpinge sockerbruk; Arbetsgivarnas ömsesidiga olycksfalls försäkring;

  Sammanfattning : Fanns det en risk med att jobba på Hököpinge sockerbruk mellan åren 1918-1930? I denna uppsats undersöks de olycksfall som rapporterades in mellan de åren, till försäkringsbolaget Arbetsgivarnas ömsesidiga olycksförsäkring. Uppsatsen kommer bland annat fram till att det var grovarbetarena som var de som råkade ut för flest olyckor. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering och driftoptimering av en laborativ ångtork : En fallstudie av 3 ombyggnationer för en jämnare torkning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arne Schubert; [2022]
  Nyckelord :Ångtorkning; torkeffektivitet; SMER; flödesbild; fuktvariation;

  Sammanfattning : Ett viktigt steg vid tillverkningen av ett energieffektivt och hållbart trädbränsleär torkning. Torkprocessen är energiintensiv och kan uppgå till så mycket som en fjärdedel av trädbränslets totala produktionskostnad. En både låg och jämnt fördelad fukthalt är en avgörande faktor för bränslets kvalitet och vidare användning. LÄS MER