Sökning: "Plötslig död"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Plötslig död.

 1. 1. Personers upplevelser av att överleva ett hjärtstopp - ett litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maisaa Abbas; Elisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; kvalitativ; litteraturstudie; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 personer årligen i Sverige. Antalet personer som överlever ett hjärtstopp har ökat stadigt de sista åren, men fortfarande är det den vanligaste orsaken till plötslig död utanför sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser och erfarenheter vid plötslig död

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Robert Dalborg; Isak Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Erfarenheter; Närstående; Plötslig död; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvariga hälsoeffekter och svårare sorgeprocesser är vanligare ju mer plötsligt dödsfallet är. Det finns en rädsla att prata om plötslig död och detta kan vara orsaken till att det inte finns så mycket kunskap inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åström Kajsa Wissel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ studie; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Delkiewicz Karolina; Lithén Ann; [2019]
  Nyckelord :Experience; Sudden Death; Close Relatives; Nurse; Upplevelse; plötslig död; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva personers upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :David Johansson; Fredrik Borgvald; [2019]
  Nyckelord :Experience; life change events; myocardial infarction; person; Erfarenheter; Hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste sjukdomarna som leder till plötslig död runt om i världen. I Sverige insjuknar varje år 25300 av hjärtinfarkt. Stress, ångest, depression och en ohälsosam livsstil är några riskfaktorer som ökar risken för att drabbas av en hjärtinfarkt. LÄS MER