Sökning: "Place branding"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Place branding.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Outcomes of personal branding in a virtual third place : A qualitative study on streamer-viewer relationships on Twitch.tv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Widell; Guzmán Marco; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personal branding has been central to the marketing field of study for the past few decades, as its flexibility has found a place in professional, academic, and social contexts. The relationship between loyalty and customer satisfaction has been explored throughoutexisting literature, where the concept of customer delight, or the act of exceeding customer expectations, has recently been the subject of many conversations regarding its effects on loyalty. LÄS MER

 3. 3. Finns det plats för medborgarna i platsmarknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sasha Steneram; Lova Sörman Laurien; [2020]
  Nyckelord :inclusive place branding; an evolutionary process; transformation; participation; multiplicity; democracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores inclusive place branding in Swedish municipalities as well as how municipal place branding practitioners view the inclusion of citizens in place branding. Place branding as a field has received sharp criticism from researchers for being too market-oriented and for not including the reality of the citizens in theplace brand. LÄS MER

 4. 4. The Local Hub : En fysisk framtid för varumärken. En designstrategi för förortscentrum för att hålla dem levande, relevanta och utan tomma lokaler

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Alice Stone; [2020]
  Nyckelord :branding; spatial branding; destination branding; local hub; local; locality; butiksdöd; lokalt; marknadsföring; platsunikt; designstrategi; förortscentrum; Hökarängen; Hökarängen centrum;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate how to approach ”the retail apocalypse” as an interior architect. My aim is to show how commercial spaces and physical stores will still be important in the future, despite internet shopping and the climate crisis, as places we will visit to experience things, socialize and where businesses meet with their costumers physically. LÄS MER

 5. 5. Att sätta kommunen på kartan?: En kvalitativ studie om platsmarknadsföring i tre svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Anne Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Place marketing; Urban entrepreneurialism; Place branding; Policy boosterism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how Swedish municipalities use place marketing and what place-specific qualities municipalities choose to highlight in their place marketing. The study also aims to describe how municipalities involve the inhabitants in their place marketing. LÄS MER