Sökning: "Place"

Visar resultat 1 - 5 av 11797 uppsatser innehållade ordet Place.

 1. 1. Att kunna se sig själv i det stora - Ett samtal med Butler och Foucault om globaliseringen och individualiseringens motsägelsefulla inverkningar på >subjektets> självbild i en västerländsk medialiserad och informationspräglad social kontext.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lovisa Sallén; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In reading poststructuralist thinkers like Butler and Foucault I have gotten the insight of my self as a subject being not the maker of my >self> and my >identity>, but a participant in an always changing context of sociality that is constituted by and at the same time reproduce the language, the norms and the ideas that I create myself, and even the idea of having a >self>, in relation to. This proposes me the interest of putting these understandings in relation to what is >myself> and my social world and the challenges >we> stand in front of. LÄS MER

 2. 2. “Jobbar man här skall man klara av det” - En kvalitativ studie om sexuella trakasserier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Roll; Jennifer Holmkvist Bylund; [2019-09-13]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; hegemonisk maskulinitet; organisationskultur;

  Sammanfattning : Sexual harassment in the workplace is a common problem. According to the Swedish WorkEnvironment Authority, almost one-tenth of the workers have been subjected to sexualharassment within the Swedish labor market. Autumn of 2017 was the beginning of the #Metoomovement, aiming to highlight sexual harassment and abuse at work and in other contexts. LÄS MER

 3. 3. Vem är det som kör? - En fallstudie om automatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rickard Kannerholt; Patrick Lannö; [2019-09-13]
  Nyckelord :Automatization; Actor Network Theory; Garbage Truck; Organizational Change;

  Sammanfattning : In the current debate about how our future work life will be organised, automatization androbots gets a lot of attention in both media and recent studies. This new technology is by somebelieved to totally change how and where we will work. LÄS MER

 4. 4. Byggnadskultur och nationsbygge Arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :johan häggblom; [2019-09-09]
  Nyckelord :nationalromantik; byggnadstradition; typritningar; Ålands ungdomsförbund;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hpAvancerad nivå2019:23.... LÄS MER

 5. 5. Bodies out/in Place? Unmapping Trans People’s Experience in Outdoor Activities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Bart Bloem Herraiz; [2019-08-26]
  Nyckelord :Trans; Outdoor; Body Experience; Counter-geographies; Queering Methodology;

  Sammanfattning : Scrutiny over trans people's bodies in urban contexts is continuous. This thesis develops theidea that the outdoors offers a less-gendered space for trans people, enabling and empowering them to escape self-surveillance processes and to feel freer in their genderexpression/identity. LÄS MER