Sökning: "Placebo"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet Placebo.

 1. 1. Omvårdnadens inverkan på placeboeffekten vid smärtlindring : en litteraturöversikt som undersöker hur sjuksköterskans omvårdnad kan dra nytta av placeboeffekten vid behandling av smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catharina Grande; Johanna Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Nurse’s role; Nursing care; Placebo; Placebo effect; Pain relief; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Smärtlindring; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Studier visar på att placebointerventioner kan frambringa samma eftersträvansvärda effekter som verksamma behandlingar. Utöver detta har tillämpning av placeboeffektens bakomliggande mekanismer även visat sig förstärka effekten av redan erkända behandlingsmetoder. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Edenbert; [2023]
  Nyckelord :trochanterit; bursit; träning; gluteus medius; trochanter major;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. LÄS MER

 3. 3. Tezepelumab : En ny effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad astma?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rama Khouly; [2023]
  Nyckelord :Astma; Tezepelumab; TSLP; monoklonal antikropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund Astma är en kronisk sjukdom som försvårar lungfunktion och påverkar individer hela livet. Orsakerna för astma är olika mellan olika individer, men sjukdomen har liknande symtom. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation som placebo i omvårdnad : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Yudelsy Mora La Rosa; [2023]
  Nyckelord :Placebo; Placebo effect; Nocebo effect; Communication; Nurse s communication; Placebo; Placeboeffekt; Noceboeffekt; Kommunikation; Sjuksköterskans kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund Placeboeffekter är gynnsamma effekter som uppstår utan koppling till en farmakologiskt verksam substans. Intresset för att förstå mekanismer bakom placeboeffekten har ökat de senaste decennierna och forskning har kunnat visa att placeboeffekten inte handlar om inbillade effekter. LÄS MER

 5. 5. Har agonister på farnesoid X receptorer (FXR) och peroxisomproliferatoraktiverade receptorer (PPAR) terapeutisk potential vid icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD)?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Agnes Nyman; [2023]
  Nyckelord :NAFLD; NASH; FXR-agonist; PPAR-agonist;

  Sammanfattning : Introduktion: Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) kännetecknas av hepatisk fettinlagring i frånvaro av alkoholmissbruk. För en andel av patienterna leder sjukdomen till leverinflammation och fibros och benämns då icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH). Denna variant av sjukdomen kan utvecklas till levercirros eller levercancer. LÄS MER