Sökning: "Placeboeffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Placeboeffekt.

 1. 1. Omvårdnadens inverkan på placeboeffekten vid smärtlindring : en litteraturöversikt som undersöker hur sjuksköterskans omvårdnad kan dra nytta av placeboeffekten vid behandling av smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catharina Grande; Johanna Kjellström; [2023]
  Nyckelord :Nurse’s role; Nursing care; Placebo; Placebo effect; Pain relief; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Smärtlindring; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund Studier visar på att placebointerventioner kan frambringa samma eftersträvansvärda effekter som verksamma behandlingar. Utöver detta har tillämpning av placeboeffektens bakomliggande mekanismer även visat sig förstärka effekten av redan erkända behandlingsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation som placebo i omvårdnad : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Yudelsy Mora La Rosa; [2023]
  Nyckelord :Placebo; Placebo effect; Nocebo effect; Communication; Nurse s communication; Placebo; Placeboeffekt; Noceboeffekt; Kommunikation; Sjuksköterskans kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund Placeboeffekter är gynnsamma effekter som uppstår utan koppling till en farmakologiskt verksam substans. Intresset för att förstå mekanismer bakom placeboeffekten har ökat de senaste decennierna och forskning har kunnat visa att placeboeffekten inte handlar om inbillade effekter. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation som främjar placeboeffekt : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Håkansson; Elin Milton; [2022]
  Nyckelord :Communication; Communicative measures; Health; Nocebo effect; Placebo effect; Hälsa; Kommunikation; Kommunikativa åtgärder; Noceboeffekt; Placeboeffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är betydande för den mellanmänskliga relationen som i sin tur är grunden för omvårdnad. Forskning visar att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan främja hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. The Benefits of the Placebo Effect in Serious Games : Possible Applications to Game Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Elly Ljungman; HM Muim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Serious game design; Brain training game; Placebo response; Priming; Conditioning; Self-efficacy.; Seriös speldesign; Hjärnträning spel; Placeboeffekt; Priming; Betingning; Självförmåga.;

  Sammanfattning : The presence of the placebo effect can be traced down both in the medical field and games. In the medical field, the placebo effect has been used to understand the effectiveness of any treatment or a specific drug given in a control group. If the medicine is working or it’s just the perceived improvement, which is the placebo effect. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad som optimerar placeboeffekt : en litteraturöversikt om omvårdnadens möjligheter att modulera placeboeffekt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmie Argus; Camilla Hägerbäck; [2021]
  Nyckelord :Nocebo Effect; Nurse’s Role; Nursing Care; Placebo; Placebo Effect; Noceboeffekt; Omvårdnad; Placebo; Placeboeffekt; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund  Begreppet placebo har tidigare associerats som en overksam behandling utan terapeutisk effekt som i stor utsträckning omtalats som ett oetiskt tillvägagångssätt. Begreppet har dock i samtida forskning erkänts som en kraftfull mekanism: Placebo handlar inte om vad som tillförs patienten, utan om hur det tillförs. LÄS MER