Sökning: "Plack"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Plack.

 1. 1. Diabetes typ 1. Dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Natalija Krivohlavek; Tina Duric; [2019]
  Nyckelord :Caries; Dental plack; Gingivitis; Periodontitis; Saliva; Gingivit; Karies; Parodontit; Plack; Saliv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa evidens kring diabetes typ 1 och dess påverkan på barn och ungdomars orala hälsa. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Barns kunskaper kring parodontala sjukdomar och dess sjukdomsförlopp : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Vivian Nguyen; Ilona Dinler; [2019]
  Nyckelord :barn; gingivit; kunskap; oral hälsa; parodontit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gingivit och parodontit benämns som parodontala sjukdomar som främst initieras av bakterier, oftast i form av dentalt plack. Parodontit kan uppstå som följd av en obehandlad gingivit som har progredierat. Sjukdomen förekommer i olika svårighetsgrader, såsom kroniskt och aggressivt tillstånd, och kan förekomma hos barn. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av karies och plack hos vuxna personer med funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-Rankuwa, Sydafrika : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Lundberg; Fanny Gard; [2019]
  Nyckelord :caries; disabilities; outreach project; plaque; South Africa; funktionsnedsättning; karies; outreach project; plack; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund:I Sydafrika skiljer sig den orala hälsan mellan olika befolkningspopulationer och personer med funktionsnedsättning är en grupp som har en ökad risk för orala sjukdomar. Undermålig oral hygien är en orsak till plackbildning på tänder och dess omgivande vävnader vilket i sin tur kan leda till orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit. LÄS MER

 4. 4. Interdentala hjälpmedels effekt på dental plack och inflammation kring orala implantat : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Marcello Emilio Pezoa; [2019]
  Nyckelord :Inflammation; Interdental aids; Oral implants; Plaque; Systematic review; Inflammation; Interdentala hjälpmedel; Orala implantat; Plack; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Implantat kan användas för att fylla ut en tandlucka men kan påverkas av mucosit och peri-implantit som har samma etiologi, plack. Interdentala hjälpmedels effekt på plack och inflammation är baserat på klinisk erfarenhet och inte vetenskaplig evidens. LÄS MER

 5. 5. Effekt och betydelse av memantin i monoterapi vid behandling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maria Löthgren; [2019]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; memantin; monoterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen med ca 90 000 fall i Sverige och där 20–25 000 drabbas årligen. Sjukdomen drabbar främst äldre och prevalensen vid 65 år är 5 %. LÄS MER