Sökning: "Plack"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Plack.

 1. 1. STENOSGRADERING I CAROTIS INTERNA - MAXIMAL SYSTOLISK FLÖDESHASTIGHET JÄMFÖRT MED HASTIGHETSKVOT OCH SLUTDIASTOLISK FLÖDESHASTIGHET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Heba Alzahar; [2020]
  Nyckelord :Arteria carotis communis; arteria carotis interna; hastighetskvot; maximal systolisk flödeshastighet; slutdiastolisk flödeshastighet och stenosgrad;

  Sammanfattning : Ultraljud av halsartärer är en duplexultraljud undersökning som har en förmåga attavbilda samt mäta flödeshastigheten i halskärlen. Med undersökningen kaneventuella förändringar i form av plack, stenoser samt ocklusioner utredas ihalsens artärer. LÄS MER

 2. 2. Oral hälsa hos prematurt födda barn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa; Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Abdurahman Bafadhl; Berat Gashi; [2020]
  Nyckelord :Caries; dental hypomineralizations; plaque; premature children; Karies; mineraliseringsstörningar; plack; prematurt födda barn;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien var att studera förekomsten av mineraliseringsstörning, plack och karies hos prematurt födda barn i det primära och permanenta bettet. Metod: Studien var en litteraturstudie. Fyra databaser användes, MEDLINE, DOSS, CINAHL och PubMed, för att söka fram relevanta artiklar till litteraturstudien. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv är donepezil vid behandling av måttlig till svår Alzheimers?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Erica Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers; donepezil; monoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Alzheimers sjukdomen (AD) är den vanligaste demenssjukdomen och beskrevs först år 1906 av Alois Alzheimer. AD är en neurodegenerativ sjukdom orsakad av obalans mellan produktion och utsöndring av proteinet beta-amyloid. Lagrat beta-amyloid bildar senila plack i hjärncellerna. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av depression och parodontal sjukdom hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Joakim Lindberg; Natsumi Ita; [2020]
  Nyckelord :depression; oral hälsa; parodontal sjukdom; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens avseende parodontal sjukdom och depression hos vuxna. Två frågeställningar formulerades; Visade kvantitativa studier ett samband mellan parodontit och depression hos vuxna? Vilken parodontal status uppvisade vuxna med depression? Metod: Sökningar på relevanta sökord i databaserna DOSS, PubMed, och PsycINFO utfördes i februari 2020. LÄS MER

 5. 5. Kan cyklodextrin användas för att motverka ateroskleros? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Philip Bårman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ateroskleros är den främsta bakomliggande orsaken till att människor avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Karaktäristiskt för ateroskleros är att plack uppkommer som en följd av LDL-retention i blodkärlens väggar, vilket sätter igång en inflammation. LÄS MER