Sökning: "Planeringsmodul"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Planeringsmodul.

  1. 1. Kartläggning av funktioner till ny planeringsmodul

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Oliver Stefansson; Christian Thylander; [2008]
    Nyckelord :Planeringsmodul; MPS-system; konkurrentjämförelse; huvudplanering;

    Sammanfattning : This report is a result of a project that been conducted on System Andersson. System Andersson sells and develops MPS-systems for small and medium sized manufacturing companies. System Andersson are today located in the central parts of Jönköping and has about 20 employees. LÄS MER