Sökning: "Planetary boundaries"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Planetary boundaries.

 1. 1. Are edible insects the new black? An exploratory study assessing Danish children’s perception of edible insects

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anita Geertsen; [2019]
  Nyckelord :Edible insects; entomophagy; adolescents; perceptions; meat alternative; barriers to adoption; Social Sciences;

  Sammanfattning : The consumption and production of livestock have a negative impact on the environment and climate. In many Western countries, the consumption is particularly high and it is expected to increase globally. This increase will lead to further pressure on already stressed planetary boundaries. LÄS MER

 2. 2. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Sammanfattning : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. LÄS MER

 3. 3. Governing sustainability in the garment sector: The European Union’s action agenda

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Caroline Heinz; [2018]
  Nyckelord :European Union; sustainable garment governance; green economy; circular economy; sustainable supply chain management; planetary boundaries; environmental sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The garment sector has increasingly attracted attention over the last years, due to it being an important contributor to the increasing pressure on planetary boundaries. While not only representing one of the world’s largest consumer industries, but also, a growing sector, trends are indicating towards its negative environmental and social impacts rising further. LÄS MER

 4. 4. Influence of grain growth on the thermal structure of inner protoplanetary discs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Sofia Savvidou; [2018]
  Nyckelord :protoplanetary disc; thermal structure; hydrodynamical simulations; grain size distribution; grain growth; opacity; iceline; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Protoplanetary discs surround young stars for the first few million years after their formation and they are the birthplaces of planetary systems. The thermal structure of the discs is regulated by their dust content and the opacity that it provides. LÄS MER

 5. 5. Mat för idag och imorgon : Utmaningar och möjligheter för hållbara livsmedelssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable development; Food systems; Planetary boundaries; Food security; Hållbar utveckling; Livsmedelssystem; Planetära gränser; Matsäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER