Sökning: "Planlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Planlösning.

 1. 1. Koncept för materialpresentation till kollaborativ robot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina SCI-AB in Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; [2019]
  Nyckelord :planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Sammanfattning : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. LÄS MER

 3. 3. Minimera stress och psykisk ohälsa i kontorsmiljöer med hjälp av digitala verktyg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Silvia Magrini Klövmark; [2019]
  Nyckelord :Stress; open-plan; healthcare; office; smartphone; Stress; öppen planlösning; hälsovård; kontor; smartphone;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsplatser  är den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom. Stress som sjukdomstillstånd i arbetsmiljön har blivit allt vanligare. Tanken med studie är att se om det går att förebygga  både stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser med hjälp av en teknisk uppfinning, ett hälsoarmband. LÄS MER

 4. 4. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 5. 5. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER