Sökning: "Plants and Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Plants and Equipment.

 1. 1. Load following in a Swedish nuclear power plant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jacob Bjurenfalk; [2020]
  Nyckelord :chemical engineering; nuclear power; load following; process engineering; electricity production; APROS; Simulations; swedish power gird; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The energy system in Sweden is currently under a great transformation, where the part of weather dependent energy sources, so called intermittent sources, like solar and wind power will get greater share in the total production of electricity while the production from stable energy sources like nuclear power is decreasing. For a long time, the nuclear power have been operating at baseload and the hydropower as flexible, though, due to the change in the current power system, nuclear power plants may need to transit to flexible operation and apply load following. LÄS MER

 2. 2. Implementation av underhållsstrategi på ett vattenreningsverk : Underhåll av svamp- och bakterietankar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2020]
  Nyckelord :Maintenance strategy; preventive maintenance; corrective maintenance; stainless steel; wastewater treatment plant; corrosion; condition investigation; digital x-ray scanning; dye penetrant inspection; Underhållsstrategi; förebyggande underhåll; avhjälpande underhåll; rostfritt stål; vattenreningsverk; korrosion; tillståndskontroll; digital röntgenskanning; penetrantprovning;

  Sammanfattning : Idag finns det inte tillräckligt underhåll på de 15 svamp- och bakterietankar som finns på AstraZenecas vattenreningsverk i Gärtuna, Södertälje. Företaget använder sig av avhjälpande underhåll där de väntar på att tankarna ska gå sönder för att sedan laga dem. LÄS MER

 3. 3. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 4. 4. Slamavvattning med geotextiltuber vid mindre avloppsreningsverk : En fallstudie på Lövsta avloppsreningsverk utanför Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ottilia Werkmäster; [2020]
  Nyckelord :Dewatering; geotextile; dewatering tube; geotextile tube; polyacrylamide; flocculation; active sludge; wastewater treatment; dry matter; Slamavvattning; geotextil; geotextiltub; polyakrylamid; flockning; aktivslam; avloppsvattenrening; torrsubstans;

  Sammanfattning : Vid rening av avloppsvatten fås, förutom renare vatten, även slam som biprodukt under reningsprocessen. Slammet har en torrsubstanshalt i storleksordningen 1 % och det första steget vid hanteringen är att avvattna det. LÄS MER

 5. 5. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER