Sökning: "Plast"

Visar resultat 11 - 15 av 422 uppsatser innehållade ordet Plast.

 1. 11. Implementering av VBS system i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Asmaa Tarek; Zhir Farhad; [2020]
  Nyckelord :VBS; Voided biaxial slab; bubble deck; Cobiax; Bubble Deck; U-boot; concrete slab; hollow concrete slab; voided slab; slab technique; slab; concrete floor slab.; VBS; Voided biaxial slab; bubbledeck; Cobiax; Bubble Deck; U-boot; betongplatta; ihålig betongplatta; voided slab; platteknik; platta; betongbjälklag.;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de material som vi använder mest i byggbranschen och det har sinaföljder. Mer än 50 % av energiutsläppen från byggplatsen kommer från cementtillverkningen.Voided biaxial slab eller VBS är en revolutionerande teknik där man gjuter in plastbollar ibetongen tillsammans med armeringen. LÄS MER

 2. 12. Är det här slutet för engångsprodukter i plast?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Klevbrant; Felicia Lindström; [2020]
  Nyckelord :single-use plastics; replacement alternatives; PulPac; global goals; sustainable development; engångsplast; ersättningsalternativ; PulPac; globala målen; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att utveckla en modell bestående av ersättningsalternativ till plast samt verktyg som verksamheter kan tillämpa för att bidra till en global reducering av plast. Således formulerades rapportens tre forskningsfrågor enligt: “Vilket av de utvärderade ersättningsalternativen är enligt modellens ramverk mest lämpad för att konkurrera medtraditionell plasttillverkning?”, “Hur kan modellens utformning hjälpa användaren att ställa om sin verksamhet sett till att ersätta engångsprodukter i plast?” samt “Hur kan ersättandet av engångsprodukter i plast bidra till uppfyllandet av de globala målen?”. LÄS MER

 3. 13. Modified lignin as replacement of carbon black in elastomers- For the development of sustainable tyre technology : The substitution of carbon black with modified lignin- Green tyre technology

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Mostafa Ahmed Ismail; [2020]
  Nyckelord :lignin; tyre rubber; elastomeric materials; esterfication;

  Sammanfattning : Due to its large flexibility, low-price, large availability, and properties lignin is seen as an important compound with a wide range of applications. The increasing demand of fossil-based rubber materials is causing a serious threat to the environment and it is contributing to plastic- and marine pollution, ozone depletion and carbon dioxide emission (CO2) [1,2]. LÄS MER

 4. 14. Möjligheten att minska metallhalten i lakvatten med sulfatreducerande bakterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Sofie Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Metals; Landfill; Leachate; SRB; Precipitation; Sulfide; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anaerobic treatment of landfill leachate using sulphide precipitation was tested at pilot scale for the purpose of heavy metal removal. The emission of leachate is heavily regulated by Swedish authority and the overall concentrations of heavy metals is expected to rise as landfills contain less organic matter. LÄS MER

 5. 15. Cirkulär+plast=sant? : En studie om innovativa material till cirkulära förpackningar som alternativ till petroleum plast (från restprodukter i livsmedelsindustrin)

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Andrea Lind von Mentzer; Micaela Lockner; [2020]
  Nyckelord :circular design; diffusion of innovation; reuse; plastic;

  Sammanfattning : This study aims to examine the possibilities and limitations ofresidual products from the Swedish food industry for new uses inpackaging design. The selection in the study is semi strategicallyrandom and through the selection four interviews were conductedvia e-mail, two interviews from RISE and two from the Swedishdesign agencies Snask and Bedow. LÄS MER