Sökning: "Plastic Use"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden Plastic Use.

 1. 1. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER

 2. 2. Platsar plasten på plan? : En kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Katla Stellansdottir; [2019]
  Nyckelord :Micro plastic; artificial turf; rubber granulates; barriers; Trudgill; municipality; soccer; environmental work; Mikroplast; konstgräs; gummigranulat; barriärer; Trudgill; kommun; fotboll; miljöarbete;

  Sammanfattning : Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Mechanical properties of SiC nanowires with polytypes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anders Vesti; [2019]
  Nyckelord :atomistic modeling; nanowires; molecular dynamics; simulation; SiC; silicon carbide; fracture behavior; nanomechanics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report, we model the mechanical properties and fracture behavior of SiC nanowires with different polytypes using Molecular Dynamics (MD) simulations. The mechanical properties investigated are the Young’s modulus, the maximum tensile stress and the fracture strain. The three polytype tested are SiC (3C), (2H) and (4H). LÄS MER

 5. 5. Development of Sliding Mechanism for IKEA Furniture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Emma Kroon; Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; IKEA; sliding mechanism; slide; wheel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master Thesis cover a product development process based on an investigation of an existing product at IKEA. A study regarding potential improvements of the existing low-cost roller slide was performed. The roller slide enables opening and closing of drawers in some of today’s IKEA furniture. LÄS MER