Sökning: "Plastic sheet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Plastic sheet.

 1. 1. Polymer Assisted Transfer of Graphene onto Semiconductor Substrates

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Jonathan Frisby; [2020]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Since first being isolated in 2004, Graphene has been researched heavily because of its unique properties. Recently, interest has grown in graphene/semiconductor heterostructures. In this work, the transfer of graphene through the use of cellulose acetate butyrate (CAB) polymer is studied. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett pressverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Delic Nihad; [2020]
  Nyckelord :Pressverktyg; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det om det går att plastiskt forma en tunn plåt där ett tredimensionellt kärl formas med hjälp av ett pressverktyg, därefter undersöks möjligheten att förenkla tillverkningssättet som ska leda till bättre arbetsförhållande för maskinoperatör. Det nuvarande kärlet tillverkas på ett föråldrat sätt, där deloperationer utförs separat av varandra på flera manuella pressar, vilket orsakar hög arbetsbelastning på pressoperatören. LÄS MER

 3. 3. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Nyckelord :Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Sammanfattning : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. LÄS MER

 4. 4. Investigating aluminum plate with different geometrical shape by using DIC tension test

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Peng Yang; [2019]
  Nyckelord :Sheet metal; DIC method; Stress concentration; Notch shape;

  Sammanfattning : This subject mainly uses Aluminum sheet metal material as the research object which is used in Volvo XC90 door, the elastic plasticity deformation within the different material angles and notch shape investigated with MTS tensile test equipment under uniaxial tension. The local strain curve studied by using DIC method to obtain the conventional physical quantity. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Rasmus Tebäck; [2019]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; dynamisk; geoteknik; spont; stödkonstruktioner; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stödkonstruktioner används när schakter blir för djupa för att vara självbärande eller när slänter inte kan användas av utrymmesskäl. Det finns flera olika lösningar för stödkonstruktioner och en av de vanligast förekommande är stålspont. LÄS MER