Sökning: "Platform Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Platform Strategy.

 1. 1. FROM PIPELINE TO PLATFORM A study of eHealth platformization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jesse Krallmann; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digital Platforms; Platformization; Coring and Tipping; Core and Complementarities; eHealth; Platform Strategy;

  Sammanfattning : Digital platforms dominate the global, contemporary economy. Therefore, incumbent firms must transform their existing business, often structured as a pipeline, into a platform business. LÄS MER

 2. 2. ANALYSIS OF INTER-ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN MOBILITY AS A SERVICE NETWORKS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Enrico Giuseppe Bonito; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In transport and mobility industries, in recent years, there have been numerous innovations that have certainly had a major impact on the lives of citizens and their habits. The advent of new technologies and the importance of staying connected especially when travelling have opened the door to numerous innovations that are changing the concept of mobility inside and outside urban centers. LÄS MER

 3. 3. A Case Study of the platform CLOSER – It gives more than it takes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Helena Negatu; Austeja Bernataviciene; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation is in many organisations the core of the growth and development process. In today´s world, many organisations have realised that working in silos is no longer efficient, hence the search for external sources that can complement its internal knowledge base through boundary spanning activities. LÄS MER

 4. 4. Anonymitet, Transparens & Kunskapsspridning : -En studie om intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Johannesson; Rasmus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informatik; Informationslogistik; Intern kommunikation; Implementering; kommunikationskanal; affordance teorin; meningsskapande teorin;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är intern kommunikation en betydelsefull del i samtliga organisationer. Ändå finns det mängder med organisationer som saknar en strategi för att hantera intern kommunikationen. Fallföretaget som den här studien utfördes på grundades ett och ett halvt år innan studien påbörjades. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av stadsmodeller på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrik Sylve; Alfred Hildingson; [2020]
  Nyckelord :geografisk informationsteknik; CityJSON; CityGML; stadsmodeller; 3D WebGIS; visualisering; visualiseringsformat; 3D city models; visualisation format; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the technological developments and the access to 3D geographical data is increasing the usage of city models in planning is becoming more important. City models have traditionally mainly been used for visualization but are now an important tool for analysis. LÄS MER