Sökning: "Platon"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Platon.

 1. 1. Frivilliga fel : den sokratiska paradoxen och Platons Staten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Einar Johansson; [2020]
  Nyckelord :Plato; Republic; Socrates; err willingly; socratic paradox; akrasia; enkrasia; arete; Platon; frivillighetsparadoxen; den sokratiska paradoxen; Sokrates paradox; Staten; frivilliga fel; Sokrates; akrasia; enkrasia; arete;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur två olika tolkningar av den sokratiska frivillighetsparadoxen ingen gör fel frivilligt påverkar möjligheten att förstå Platons dialog Staten. Min hypotes är att de två tolkningarna av frivillighetsparadoxen kastar ljus över diskussionen i Staten, och att det är nödvändigt att förstå frivillighetsparadoxens roll för att förstå vad som står på spel i Staten. LÄS MER

 2. 2. Emanations- och kausalitetslära i Dantes änglalogi : En forskningssammanställning över kosmologi och Dantes änglahierarki i Den Gudomliga Komedin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Lucas Drougge; [2020]
  Nyckelord :Dante; angelology; the divine comedy; aristotle; neo-platonism; the principle of causality; the process of emanation; cosmology; angels; paradise; paradiso; Dante; änglalogi; änglalära; aristoteles; neo-platonism; platon; kausalitetslära; emanationslära; den gudomliga komedin; änglar; paradiset; paradiso;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna uppsats är att skapa en översikt över hur modern forskning ser på den hierarkiska indelning av de kristna änglarna som Dante redogör för i Den Gudomliga Komedin, samt vad som ligger till grund för rangordningen. Dessutom analyseras sambandet mellan hierarkin och änglarnas kosmologiska funktioner och deras betydelse för upprätthållandet av världen. LÄS MER

 3. 3. Där spelbarhet möter mörk design : Måste befintlig spelbarhetsheuristik revideras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Holm Englund; Platon Woxler; [2019]
  Nyckelord :dark design; dark patterns; UX; användbarhet;

  Sammanfattning : Att göra en användarupplevelse smidig och smärtfri är något som ofta eftersträvas när tillverkare av mjukvara jobbar med design och en produkt som uppnår detta sägs ha en hög användbarhet. Inom spel används på ett liknande sätt begreppet spelbarhet istället, som ett mått på ett spels kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Ekon av det förflutna : En undersökning av den antika erotikens roll och tematisering i romanen och filmen Call Me by Your Name

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Nina Hall; [2019]
  Nyckelord :Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Plato; Symposium; sexuality; heteronormativity; homosexuality; same-sex attraction; gender roles; Ancient Greece; eros; eromenos; erastes; ideal; gender studies; queer theory; Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Platon; Symposion; Gästabudet; sexualitet; heteronormativitet; homosexualitet; samkönat begär; könsroller; antiken; antik tematik; eros; eromenos; erastes; ideal; genusvetenskap; queerteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas André Acimans roman Call Me by Your Name (2007) och regissören Luca Guadagninos filmatisering av verket (2017) i relation till det antika begreppet eros (ung. begär). LÄS MER

 5. 5. Filosofin som livsform i kristen språkdräkt : Det platonska arvet hos kyrkofädernaAugustinus och Origenes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Natacha López Balbontin; [2019]
  Nyckelord :kristendom; kyrkofäder; platonism; nyplatonism; Platon; Augustinus; Origenes; Pierre Hadot;

  Sammanfattning : .... LÄS MER