Sökning: "Platon"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Platon.

 1. 1. Där spelbarhet möter mörk design : Måste befintlig spelbarhetsheuristik revideras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Holm Englund; Platon Woxler; [2019]
  Nyckelord :dark design; dark patterns; UX; användbarhet;

  Sammanfattning : Att göra en användarupplevelse smidig och smärtfri är något som ofta eftersträvas när tillverkare av mjukvara jobbar med design och en produkt som uppnår detta sägs ha en hög användbarhet. Inom spel används på ett liknande sätt begreppet spelbarhet istället, som ett mått på ett spels kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Ekon av det förflutna : En undersökning av den antika erotikens roll och tematisering i romanen och filmen Call Me by Your Name

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Nina Hall; [2019]
  Nyckelord :Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Plato; Symposium; sexuality; heteronormativity; homosexuality; same-sex attraction; gender roles; Ancient Greece; eros; eromenos; erastes; ideal; gender studies; queer theory; Call Me by Your Name; Aciman; Guadagnino; Platon; Symposion; Gästabudet; sexualitet; heteronormativitet; homosexualitet; samkönat begär; könsroller; antiken; antik tematik; eros; eromenos; erastes; ideal; genusvetenskap; queerteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas André Acimans roman Call Me by Your Name (2007) och regissören Luca Guadagninos filmatisering av verket (2017) i relation till det antika begreppet eros (ung. begär). LÄS MER

 3. 3. Filosofin som livsform i kristen språkdräkt : Det platonska arvet hos kyrkofädernaAugustinus och Origenes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Natacha López Balbontin; [2019]
  Nyckelord :kristendom; kyrkofäder; platonism; nyplatonism; Platon; Augustinus; Origenes; Pierre Hadot;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Akustiska värden i platonkonstruktioner : Minimera lågfrekvent buller i skolmiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Henny Franzén; Carl Elmondt Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ACOUSTIC;

  Sammanfattning : I denna studie har man fokuserat på hur omfattande ljudnivåerna kan vara på ett så kallat flytande golv. Det har fördjupats i konstruktioner med Platonmatta för att få en uppfattning om hur de akustiska faktorerna yttrar sig när någon beträder golvet. LÄS MER

 5. 5. Från Platon till dickpic : En kvalitativ studie om det social fenomenet dickpics

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Abrahamsson; Joanna Nordin; [2018]
  Nyckelord :Dickpic; fallos; hegemonisk maskulinitet; sexuellt ofredande; sexuella trakasserier online;

  Sammanfattning : Fallosens symbolik med den hegemoniska maskuliniteten som följd skapar ettsamhälle där mannens makt och styrka premieras, detta kan ta sig uttryck på mångaolika sätt. I denna studie har 11 förundersökningsprotokoll och domar för sexuelltofredande online legat som grund till en kvalitativ studie som undersöker dickpicensom ett socialt fenomen i dagens digitaliserade samhälle. LÄS MER