Sökning: "Platon"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Platon.

 1. 1. Från Platon till dickpic : En kvalitativ studie om det social fenomenet dickpics

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Abrahamsson; Joanna Nordin; [2018]
  Nyckelord :Dickpic; fallos; hegemonisk maskulinitet; sexuellt ofredande; sexuella trakasserier online;

  Sammanfattning : Fallosens symbolik med den hegemoniska maskuliniteten som följd skapar ettsamhälle där mannens makt och styrka premieras, detta kan ta sig uttryck på mångaolika sätt. I denna studie har 11 förundersökningsprotokoll och domar för sexuelltofredande online legat som grund till en kvalitativ studie som undersöker dickpicensom ett socialt fenomen i dagens digitaliserade samhälle. LÄS MER

 2. 2. Konstens arete : Techne som dygd hos Platon i Den Mindre Hippias och Gorgias

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Theodor Hildeman Togner; [2018]
  Nyckelord :Platon; techne; arete; moral; Den Mindre Hippias; Gorgias; ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : The most common question that scholars ask regarding the concept of techne in the Plato dialogues is if it is possible to understand arete, morale or the good, as a techne, that is, if arete kan be viewed as a knowledge, an ability or a skill. Is arete something that can be taught? In this essay I will explore this question from a reversed viewpoint, and try the claim that techne always in itself is an excercise of arete, inasmuch as the goal of a techne has to be the good, or ”what is best”, in order for it to be a techne for Plato at all. LÄS MER

 3. 3. Kritik av den Rena Ondskan eller Förnuftets Paroxysm

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Love Kassius; [2018]
  Nyckelord :Pure evil; moral law; Kant; Arendt; Sade; categorical imperative; paroxysm; moral; the Other; sensibility; reason;

  Sammanfattning : This essay tries to lay the transcendental foundations to a notion of “pure evil”, pure in the Kantian sense of the term, which means to find the necessary conditions for the concept and establish which criteria must be in place for such a concept to be justified. This essay tries to show the importance of thinking evil on its own terms instead as a secondary concept derived from ”the Good”. LÄS MER

 4. 4. Den skymda sikten: Iris Murdochs platonism i Metaphysics as a Guide to Morals

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hans Hektor Löfgren; [2017-10-19]
  Nyckelord :Iris Murdoch; Metaphysics as a guide to Morals; Platon; Platonism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad är rättvisa? : En undersökning om vem eller vilka Platons teori riktar sig till

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Wissam Abdallah; [2017]
  Nyckelord :Plato; the Republic; Justice; Traditions; Wisdom; Platon; Staten; Rättvisa; Traditioner; Visdom;

  Sammanfattning : Plato´s Republic is maybe the most widely read philosophical work of all times. It is the earliest surviving, systematic utopia in Europe´s history and continues to inspire people today. But who did Plato want to address with his work and why? In this paper I will discuss these issues. LÄS MER