Sökning: "Platonism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Platonism.

 1. 1. Den skymda sikten: Iris Murdochs platonism i Metaphysics as a Guide to Morals

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hans Hektor Löfgren; [2017-10-19]
  Nyckelord :Iris Murdoch; Metaphysics as a guide to Morals; Platon; Platonism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Heterosexuella skådespel i Margareta av Navarras Heptameron

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; [2009]
  Nyckelord :Marguerite de Navarre; Heptameron; Judith Butler; Thomas Laqueur; queertheory; heterosexuality; homosexuality; gender; sex; women; men; woman; man; love; parfaicte amytié; Christianity; Neo-platonism; Aristocracy; Patriarchal; Margareta av Navarra; Heptameron; Judith Butler; Thomas Laqueur; queerteori; queerteoretisk; heterosexualitet; homosexualitet; manligt; kvinnligt; man; kvinna; kön; genus; kärlek; parfaicte amytié; kristendom; nyplatonism; aristokrati; patriarkal;

  Sammanfattning : Jag vill i den här uppsatsen beskriva hur sexualitet och genus konstrueras, befästs och utmanas i Margareta av Navarras verk Heptameron. Jag utgår från Judith Butlers och Thomas Laqueurs queerteoretiska perspektiv och visar hur de olika maktdiskurserna kristendom, aristokrati, patriarkalism och nyplatonism påverkar och påtvingar olika konstruktioner av sexualitetoch genus, och kan konstatera att alla dessa diskurser bygger påen normerande ochnormaliserad heterosexualitet som ständigt för tillbaka avvikelserna från denna norm, hos såväl devisanterna som i de två noveller jag studerat, till en binär könskategorisering. LÄS MER