Sökning: "Platsannons"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Platsannons.

 1. 1. Kan övergången till tillitsbaserad styrning och ledning utläsas i platsannonser? - En analys av platsannonser från två decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Halldén; Åsa Björkdahl; [2020-09-02]
  Nyckelord :New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; Platsannons;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish public sector has undergone a change in its governance andmanagement model, from the so called New Public Management to a model where trust playsa key role. In comparison to the more heroic vision of a strong leader within New PublicManagement, Trust-leadership attaches importance to the leader being humble and trustinghis or her employees, which achieves mutual trust between the manager and the employees. LÄS MER

 2. 2. Annonser för sjuksköterskor i Region Västmanland : En analys av Region Västmanlands rekryteringsannonser för sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sanel Murguz; [2020]
  Nyckelord :Rekryteringsannons; Platsannons; Annonskomponenter; Rekryteringsprocess; Värdeord; Yrkesspecifika ord.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om en stor organisation som Region Västmanlandanvänder sig av en effektiv skriftlig kommunikation i sina rekryteringsannonser som lockar degrupper som söker tjänster inom organisationen. Uppsatsen följer en kvalitativ metod därinnehåll analyseras utifrån teoretiska utgångspunkter samt de svar informanterna bidrar med. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar rekryteringspersonal med attutforma platsannonser för ledarpositioner? : En kvalitativ studie i processerna och språkbruket kringplatsannonser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; Maria Somi; [2020]
  Nyckelord :annonsutformning; kandidatmatchning; ledarannonser; rekryteringsteori;

  Sammanfattning : Denna studie behandlade frågan hur rekryteringspersonal arbetar med utformningen avplatsannonser för ledarpositioner. Ofta kan det vara svårt att få in rätt sökande till just ledarpositioner,vilket är varför en väl utformad platsannons är viktigt vid denna typ av rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Från personal till HR - En kvalitativ studie av arbetsannonser från två olika decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Kostic; Ebba Jensen; [2019-09-03]
  Nyckelord :HR; HR-chef; Personalchef; Platsannons;

  Sammanfattning : This report aims to examine how the HR-managers role has changed during the last threedecades by analyzing job descriptions from job adverts published in 1990 and comparing themto similar adverts from 2019. The report is based on a qualitative analysis of job adverts. A totalof 24 adverts were analyzed and used in the study. LÄS MER

 5. 5. Personalvetaryrkets förändring över tid - En historisk studie om hur professionaliseringen och akademiseringen av personalvetaryrket återspeglas i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Persson; Klara Larsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Akademisering; Personalvetare; Platsannons; Professionalisering;

  Sammanfattning : How organizations work with their personnel strategies has changed a lot over time and today most ofthem have some kind of function specialized on personnel, this profession is today called HumanResources (HR). Its practitioners is seen as experts on questions regarding personnel and work life. LÄS MER