Sökning: "Platskontor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Platskontor.

 1. 1. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Sammanfattning : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. LÄS MER

 2. 2. Attitydundersökning av Arconas arbete med bygglogistik

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alen Klapuh; William Svensson; [2014]
  Nyckelord :Bygglogistik; tredjepartslogistik; TPL; 3PL; Supply chain management; SCM;

  Sammanfattning : Kostnaden för att bygga hus stiger mer än kostnaden för vanliga konsumtionsprodukter vilket leder till allt dyrare hus. En anledning till detta är att byggprocessen inte hänger med i utvecklingen och att äldre metoder fortfarande används. LÄS MER

 3. 3. Kunskapshantering i byggbranschen : Hur utbildas en arbetsledare?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Benjamin Löfdahl; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen, en unik och speciell bransch på många sätt, dels då varje projekt har unika förutsättningar och det är en salig blandning av olika typer av människor. Och dels för att det är så många olika arbetsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund inblandade i ett byggprojekt. LÄS MER

 4. 4. Balanced Scorecard i ett åkeriföretag : Implementering av det balanserade styrkortet i Poståkeriet Stockholms verksamhet – uppväger fördelarna nackdelarna?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Khalili; Patrik Stille; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författarna och skaparna av det balanserade styrkortet, Robert S Kaplan & David P Norton, menar att behovet av ett ekonomistyrningsverktyg som ger en mer fullständig helhetsbild än enbart finansiella mått har ökat alltmer. Detta främst då den konstant föränderliga värld företagen agerar i har skiftat fokus och ser kunden som allt viktigare, vilket medför att företagen måste förstå och få grepp om den egna verksamheten för att i förlängningen nå långsiktiga framgångar. LÄS MER