Sökning: "Plattform"

Visar resultat 1 - 5 av 1342 uppsatser innehållade ordet Plattform.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 3. 3. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 4. 4. Comparison of orthotic interventions for patients with congenital talipes equinovarus: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Josefin Larsen; Matilda Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Clubfoot; CTEV; treatment; orthosis; review; Klumpfot; PEVA; behandling; ortos; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Aim: The aim with this study is to compare different orthotic solutions for pediatric patients with congenital talipes equnivarus.  Method: A search in the databases MEDLINE, CINAHL, PubMed and Scopus were made, and studies was included after the predefined criteria. LÄS MER

 5. 5. Färgtemperaturens påverkan på trivsel i bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Joakim Laxmyr; [2021]
  Nyckelord :Outdoor lighting; Colour temperature; Light colour; Pleasantness; Safety; comfort; homely atmosphere.; Utomhusbelysning; Färgtemperatur; Ljusfärg; Trivsam; Trygghet; Komfort; Modernt; Hemtrevlig Atmosfär; Omgivning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en inblick i hur färgtemperaturen kan påverka personers trivsel i bostadsområden. Detta är för att få en förståelse om hur ljusets färgtemperatur påverkar personers trivsel, positiva eller negativa effekter och vilka skillnader som syns med det olika färgtemperaturerna. LÄS MER