Sökning: "Play"

Visar resultat 1 - 5 av 7156 uppsatser innehållade ordet Play.

 1. 1. What Anchors New Strategies? The Role of MCS Hierarchies in Strategic Change Towards Sustainability

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Amanda Blomdahl; Hugo Nordström; [2021]
  Nyckelord :Strategic change; Sustainability; Management control anchor practices; Organisational identity;

  Sammanfattning : In this paper, we conduct a single case study of the R&D department of TransportCo to explore the role of hierarchies within MCS (Management Control System) packages in reprioritizing R&D efforts to drive strategic change towards sustainability. Through integrating strategic change literature and the notion of anchor practices, we show how MCSs play unequally important parts in implementing strategic change. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och smärta hos professionella e-sportare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ingrid Wixner; Linnea Askmar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte: E-sport är idag en snabbt växande sport runt om i världen. Det är en förkortning för ”elektronisk sport” och inkluderar datorspel, tv-spel, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). LÄS MER

 4. 4. En studie om hur barn får inflytande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Bjurkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Swedish Approaches to Parenting : Conceptions of children and childhood in Swedish families

  Magister-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskningJönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Gülsüm Yaprak İşci; [2021]
  Nyckelord :Parenting style; parenting approaches; parents’ attitudes; Nordic countries; Sweden; early childhood; perception of children; disciplinary action;

  Sammanfattning : Early childhood is a period of rapid and significant development. At the same time, parents and other caregivers play a consequential role in how development during this period unfolds. LÄS MER