Sökning: "Playing position"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Playing position.

 1. 1. Avatar Playing Style : From analysis of football data to recognizable playing styles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Jakob Edberger Persson; Emil Danielsson; [2022]
  Nyckelord :data; football analytics; ai; ml; football; sports; pca; clustering; python; sports analytics; data analytics; soccer analytics; playing style; data analysis;

  Sammanfattning : Football analytics is a rapid growing area which utilizes conventional data analysis and computational methods on gathered data from football matches. The results emerging out of this can give insights of performance levels when it comes to individual football players, different teams and clubs. LÄS MER

 2. 2. Medför den fria leken fria val? : -En diskursanalys om förskollärarnas tal om barns fria lek i förskolan samt hur de positionerar sig i förhållande till den.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Katalin Litavszky; Alvina Henrixon; [2022]
  Nyckelord :Free play; Foucault; discourse analysis; positions; Fri lek; Foucault; diskursanalys; positionering;

  Sammanfattning : Den fria leken förekommer i barnens vardag hela tiden både i hemmen och i förskolans olika miljöer. Den fria leken finns alltid där men får möjligen inte lika stort utrymme för reflektion kring vad den faktiskt innebär och hur betydelsefull den kan vara. LÄS MER

 3. 3. Kärnvapen och Internationella Relationer - En argumentationsanalys om ställningstagande till konventionen om förbud mot kärnvapen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nyman; [2022]
  Nyckelord :International relations; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; nuclear disamarment.; Internationella relationer; Konventionen om förbud mot kärnvapen; kärnvapennedrustning;

  Sammanfattning : Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons was adopted in 2017. A variety of countrieschose to join, take a position as observers or reject the treaty completely. In this study anexamination of two cases where the country chose to take a position as observers, which isSchweiz and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Positional differences in peak intensity periods in Swedish elite football

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Andreas Eronen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Football players cover around 8-13 kilometres of running in different speeds in a match. However, the reporting of the sum or average of total distance covered fail to give an accurate picture of the most physically intense and demanding periods in matches, called “peak periods”. LÄS MER

 5. 5. VI ÄR HÄR, TROTS ALLT! En diskursanalys av kvinnliga jazzsångerskors upplevelser av position i rum där jazz görs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Aldén; [2021-05-17]
  Nyckelord :Jazz singer; Women; Gender; Jazz; Reflexive interview; Instrument; Discursive analysis; Jazzsångerska; Kvinna; Kön; Jazz; Reflexiva intervjuer; Diskursanalys;

  Sammanfattning : In this thesis, discourse analyses are carried out on thirteen interviews with Swedish female jazz singers. The main purpose is to explore how the female jazz singer experience her position in relation to gender and her instrument, singing. LÄS MER