Sökning: "Plug-and-play system"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Plug-and-play system.

 1. 1. Implementation of HomePlug Green Phy standard (ISO15118) into Electric Vehicle Supply Equipment

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rama Pallander; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Electric; PEV; EVSE; Electric Vehicle Supply Equipment; HomePlug; HomePlug Green PHY; Green PHY; Charging;

  Sammanfattning : As the use of electric vehicles increases, the need for electric vehicle supply equipment to have more advanced functionality also increases. The HomePlug Green PHY standard was developed to allow more advanced communication between electric vehicles and electric vehicle supply equipment. LÄS MER

 2. 2. Flow simulation in MIKE URBAN based on high-resolution X-band radar data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :X-band radar; MIKE URBAN; modelling; rainfall-runoff; online control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Radar har använts sedan 1940-talet för att mäta och övervaka nederbörd. Under de senaste åren har X-bandradarn visat sig vara ett verktyg som kan förbättra indata till avrinningsmodellering inom urbana avrinningsområden. Detta tack vare sin höga upplösning i tid och rum jämfört med andra radarer som används vid nederbördsmätning. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie på plug-and-play system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Carina Wirén; Adrian Stanikowski; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Plug-and-play system; Konceptstudie;

  Sammanfattning : The report deals with a bachelor’s degree project in Product Development and Design at Jönköping University 2018. The thesis was carried out on behalf of Orkla House Care AB as the concluding part of the Mechanical Engineering program. The work was carried out by Adrian Stanikowski and Carina Wirén. LÄS MER

 4. 4. Energy for information: the green promise of the Node Pole data centres

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isaak VIE; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Data Centre; Node Pole; Energy Consumption; Efficiency; Energy Security;

  Sammanfattning : Data centres are key to high availability and around the clock access to information. As the number of data centres increases to satisfy the demand for data, so does their energy consumption. This thesis is a case study of the data centres located in the Node Pole region in the North of Sweden. LÄS MER

 5. 5. ICE Cubes Mission: Design, Development and Documentation of the Cube-Zero System

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Quentin Mannes; [2017]
  Nyckelord :Microgravity; International Space Station; ICE Cubes Service; ISS Payload Design; Cube-Zero;

  Sammanfattning : The International Space Station provides a high-quality of microgravity and extended exposure time which makes it a platform of choice for microgravity research. In order to increase accessibility of onboard experimentation, Space Applications Services will soon launch the ICE Cubes facility as part of its ICE Cubes Service. LÄS MER