Sökning: "Plushus"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Plushus.

 1. 1. Placering av Phase Change Material i en yttervägg för minskning av köpt energi? : Fallstududie Ljusbo prototyphus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Marcus Nilsson; Magnus Lindström; [2018]
  Nyckelord :PSM; Energi; Termisk komfort; Solenergi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle använder vi stora mängder energi och denna energi kommer huvudsakligen från fossila bränslen. Byggnadssektorn står för ca 40% av den totala energianvändningen och den termiska komforten har stor betydelse för hur mycket energi vi använder till byggnaden. LÄS MER

 2. 2. Systemlösningar för plus- eller passivhus : En studie med syftet att lösa energibehovet för ett specifikt hus.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Sköld; Mikael Nordh Johansson; [2014]
  Nyckelord :Plushus; passivhus; solceller; solfångare; värmesystem; vattenmantlad kamin; värmepump;

  Sammanfattning : The purpose of the house which is the basis of this report is to be able present itself on the market as a relatively cheap and at the same time a climate friendly choice. The house is supposed to be able to be built anywhere in Sweden and the rest of Scandinavia in a short period of time. LÄS MER