Sökning: "Pneumatik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Pneumatik.

 1. 1. A Digital Test Bench for Pneumatic Brakes

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Bastian Schick; [2021]
  Nyckelord :Compressed air brake; Freight train; Modular simulation; Pneumatics; Railways; System modelling; Tryckluftsbroms; Godståg; Modulär Simulering; Pneumatik; Järnväg; Systemmodellering;

  Sammanfattning : This master’s thesis covers the structuring and implementation of a digital testbench for the air brake system of freight trains. The test bench will serveto further improve the existing brake models at Transrail Sweden AB. Theseare used for the optimised calculation of train speed profiles by the DriverAdvisory System CATO. LÄS MER

 2. 2. Pneumatic jumping car

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Felix Ekman; Sofia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Pneumatic; CO2; Arduino; Robotics; Mekatronik; Pneumatik; CO2; Arduino; Robotik;

  Sammanfattning : As new challenges presents themselves continuously in today’s society the need for autonomous driving solutions is ever growing and with it: the need for creative solutions. This thesis investigates the pneumatic solution to making a car jump. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 4. 4. Continuum Actuator Based Soft Quadruped Robot

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Seshagopalan Thorapalli Muralidharan; Ruihao Zhu; [2020]
  Nyckelord :Soft robots; continuum actuators; closed loop control; quadruped robots; LQR; Mjuka robotar; continuum st¨alldon; sluten loop styrning; fyrbenta robotar; fyrfotarobotar; LQR;

  Sammanfattning : Quadruped robots can traverse a multitude of terrains with greater ease when compared to wheeled robots. Traditional rigid quadruped robots possess severe limitations as they lack structural compliance. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av testrigg för utförande av livslängdstest på sugkoppar i kontrollerad miljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Edvin Sundström; [2019]
  Nyckelord :Testrigg; Klimatskåp; Designprocessen; Livslängdstest; Sugkopp.;

  Sammanfattning : Idag utför Piab livslängdstester på sugkoppar i rumstemperatur, men på grund av de ökande kraven från marknaden vill Piab även kunna utföra dessa tester i ett klimatskåp i temperaturer från −40℃ till +180℃. Detta projekt har gått ut på att utveckla och konstruera en testrigg som klarar av att utföra livslängdstester i ett klimatskåp. LÄS MER