Sökning: "Podcast"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Podcast.

 1. 1. Captivating Communication : The Swedish Prison and Probation Service’s Storytelling and Creation of Legitimacy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Ella Wendt Höjer; [2024]
  Nyckelord :prison; cultural criminology; Nordic exceptionalism; legitimacy; Kriminalvården;

  Sammanfattning : The stories about prison are infinite, and ultimately affect our understanding of incarceration. Punishment and prison are also political, and the shape of the penal system is fundamentally different in different countries. LÄS MER

 2. 2. Från idé till färdig saga på tjugo minuter : En studie av AI-genererad barnlitteratur i podcasten "Magiska godnattsagor"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sabina Larsson; [2024]
  Nyckelord :Magiska godnattsagor; litteratursociologi; artificiell intelligens; barnlitteratur; saga.;

  Sammanfattning : Många har åsikter kring AI och litteratur men vad är det som faktiskt händer i en litterär skapandeprocess där AI-verktyg används? Detta är en uppsats som undersöker de barnlitterära AI-sagorna i podcasten ”Magiska godnattsagor”. Syftet är att beskriva och förstå AI-sagorna som fenomen och hur historien i Den magiska pinnen formas från idé till färdig saga genom det kollektiva skapandet mellan barns idéer, AI som genererar texten och redigeringen av podcastens vuxna producenter. LÄS MER

 3. 3. Motiverande ledarskap och VD:ars tankar kring självbestämmandeteorin : Insikter från en kvalitativ innehållsanalys av podcastintervjuer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jonatan Palmquist; Aron Fürstenberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillämpningen av Självbestämmandeteorin (eng.Self-Determination Theory forts. SDT) i svenska företag med fokus på hur VD:ar inkluderar SDT i sina ledarskapsfilosofier. LÄS MER

 4. 4. ”DET ÄR JU JÄTTETUFFT” : En kvalitativ studie om före detta fängelsedömdas upplevelser av återanpassning och stämpling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Alivodic Haglund; Anu Isohella; Jenny Åsberg; [2024]
  Nyckelord :reintegration; labeling theory; prison inmates; prison sentence; double labeling; återanpassning; stämplingsteori; fängelsedom; dubbel stämpling; podcastintervjuer;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar återanpassningsprocessen och upplevelsen av stämpling bland före detta fängelsedömda individer i Sverige, med fokus på hur dessa erfarenheter påverkar deras återinträde i samhället. Genom kvalitativ analys av intervjuer från podcasten ”Utanför Murarna”, som innehåller intervjuer med före detta fängelsedömda, visar studien hur stämplingsteorin tar sig uttryck i deras vardagsliv. LÄS MER

 5. 5. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER