Sökning: "Point of purchase"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Point of purchase.

 1. 1. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 2. 2. Instagram as a mirror : A study on how identification based on homophily impacts followers’ purchase intention on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Gómez Macías; Chonlatorn Rungsaridworakarn; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Instagram influencer; Identification; Homophily; Purchase intention; Information adoption; Qualitative thematic analysis.;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to research how homophily affects followers/consumers’ attitudes towards Instagram fashion influencers. In particular, the purpose is to investigate if the perceived level of identification (evaluated according the homophily variables and types of identification) between followers/consumers and fashion influencers is one of the drivers behind followers/consumers’ engagement on Instagram. LÄS MER

 3. 3. Öppet köp och konsumenters beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; [2018]
  Nyckelord :Cooling-off period; decision making of consumers; behavioural economics; microeconomics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate consumers’ decision making for purchases in physical stores and the effect of a cooling-off period in this process. The theories and models that have been used are the expected utility theory, the regret theory, the prospect theory and the projection bias. LÄS MER

 4. 4. Apotekskunders uppfattning gällande information om aktuella läkemedel och läkemedelsbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Cindric Ivana; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharmaceuticals have been developed as long as humanity has suffered from diseases. It is something today’s people take for granted and is associated with strict rules as well as social initiatives. The purpose of pharmacies has developed from being an authoritarian part in healthcare to focusing on the customer and their needs. LÄS MER

 5. 5. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Eklund; [2018]
  Nyckelord :Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Sammanfattning : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. LÄS MER