Sökning: "Point of purchase"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Point of purchase.

 1. 1. Material och Lagerstyrningssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Zeinab Ahmed; [2019]
  Nyckelord :logistik; materialplanering;

  Sammanfattning : Tidigare hade Husmuttern problem med att styra lagernivåer och inköpsorder, detta påverkade negativt på produktionen. Företaget hade inget effektivt system för att utföra planering och styra lagernivåer. Styrning av material och lagernivå utförs utifrån externa leverantörer. LÄS MER

 2. 2. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 3. 3. Instagram as a mirror : A study on how identification based on homophily impacts followers’ purchase intention on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Gómez Macías; Chonlatorn Rungsaridworakarn; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Instagram influencer; Identification; Homophily; Purchase intention; Information adoption; Qualitative thematic analysis.;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to research how homophily affects followers/consumers’ attitudes towards Instagram fashion influencers. In particular, the purpose is to investigate if the perceived level of identification (evaluated according the homophily variables and types of identification) between followers/consumers and fashion influencers is one of the drivers behind followers/consumers’ engagement on Instagram. LÄS MER

 4. 4. Öppet köp och konsumenters beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; [2018]
  Nyckelord :Cooling-off period; decision making of consumers; behavioural economics; microeconomics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate consumers’ decision making for purchases in physical stores and the effect of a cooling-off period in this process. The theories and models that have been used are the expected utility theory, the regret theory, the prospect theory and the projection bias. LÄS MER

 5. 5. Företagsförvärv – En analys av det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Tellenmark; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Köplagen; Riskfördelning; Riskanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis has been that all shares in a limited liability company are transferred to a buyer. The presentation analyses how the risk of errors in the target company is divided between the buyer and the seller, based on the provisions of the Sale of Goods Act. LÄS MER