Sökning: "Pokémon Go"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Pokémon Go.

 1. 1. "Det är ju enklare att fånga en Pikachu än en IS-rekryterare" - En antropologisk studie av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emelie Ytterberg; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; Augmented Reality; AR; Nostalgi; Samlande; Socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under sommaren 2016 slog mobilspelet Pokémon Go igenom världen runt inom loppet av dagar. Samtidigt präglades världen av oroligheter i form av politisk instabilitet och diverse humanitära kriser. I den här uppsatsen ämnar jag undersöka varför Pokémon Go blev ett globalt fenomen ur ett antropologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet Pokémon GO: Framgångsfaktorerna bakom spelsuccén utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Evelyn Gustavsson; Emma Shakespeare; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; usability; success factors for mobile games; gaming experience;

  Sammanfattning : Sedan de första mobila spelen släpptes har tekniken utvecklats och så kallade exergames, vilka ställer krav på fysisk förflyttning för att avancera blir allt vanligare. År 2016 släpptes mobilspelet Pokémon Go och har, mätt med avkastning och popularitet, dominerat den mobila spelmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Förstärkt verklighet med ARCore : Utveckling av en förstärkt verklighetsapplikation i Android med Kotlin och Azure

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Hübsch; Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :ARCore; Kotlin; Azure; Android; Visual Studio; Augmented Reality; Förstärkt Verklighet;

  Sammanfattning : The technology of “augmented reality” has existed in an experimental stage since the early 1990s, but it is not until around year 2010 that commercial use in the form of both hardware and software became available, for example, when Pokémon GO and Google Glass were announced. The aim of this thesis is to develop a mobile application that utilizes the technique of augmented reality to gain an insight into the technique’s potential, as well as the various tools available in this type of development. LÄS MER

 5. 5. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER