Sökning: "Poland"

Visar resultat 11 - 15 av 315 uppsatser innehållade ordet Poland.

 1. 11. Lämpliga stampopulationer av mellanspett (Dendrocopos medius) för återintroduktion i Linköping, Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Viktor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Dendrocopos medius; Source population; Founders; Reintroduction;

  Sammanfattning : The middle spotted woodpecker (Dendrocopos medius) became extinct in Sweden in 1982. The last population inhabited a fragmented area of 300 km2 and were for a long time a characteristic species for the oak stands of Sturefors and Bjärka­Säby, south of Linköping. The reason why the species got extinct depends mostly on habitat fragmentation. LÄS MER

 2. 12. Is leadership something you do or something you are? : En undersökning i samarbete med Volvo Cars kring hur ledarskapet i Volvo Personal Serviceverkstäder kan utvecklas i linje med Lean Leadership för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av Volvo Personal Service.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Matilda Gemoll; Cassandra Isgren; [2019]
  Nyckelord :change management; coaching; communication; implementation; leadership; lean; lean leadership; lean production; organizational change.; coaching; förändringsledarskap; implementation; kommunikation; lean; lean leadership; lean production; ledarskap; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : The study was conducted in collaboration with Volvo Cars in the spring of 2019. The study examined the leadership of workshop managers in Sweden, Spain, Italy, Brazil, Chile, Mexico, Belgium and Poland. LÄS MER

 3. 13. Reconsidering documentation systems : Examining Polish preschool educators’ reflections upon Polish preschool documentation system, preschool democracy and Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation from Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

  Författare :Dorota Waloszczyk; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Poland; preschool documentation; pedagogical documentation; Reggio Emilia; democracy in preschool;

  Sammanfattning : Sweden and Poland see preschool documentation as a very important practice in Early Childhood Education and Care. Each country, however, conceives of this documentation differently. Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation is one of the documentation practices used in Swedish preschools. LÄS MER

 4. 14. Childbearing among Polish migrant women in Sweden : A country-of-origin and country-of-destination approach

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Lindström; [2019]
  Nyckelord :Immigrant fertility; Poland; Sweden; adaptation; socialization; selection Piecewise-exponential model; Event-history analysis;

  Sammanfattning : This paper examines childbearing among Polish migrant women and their descendants in Sweden. While many studies have focused on immigrants' childbearing in relation to women in the destination country, this study uses a country-of-origin and a country-of-destination approach in order to more thoroughly examine the socialization, selection and adaptation hypotheses. LÄS MER

 5. 15. Evaluating the Impact of Altered Electricity Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Carolin Bangay; [2019]
  Nyckelord :Linear Programming; Transmission; Energy Systems; Green House Gas; Emissions; Electricity Systems; Modelling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of the importance of climate change and the emissions that have induced it, the ability to calculate the effect on emissions by changing transmission capacity is vital. A model to perform such indicative calculations is developed in this thesis. LÄS MER