Sökning: "Polarisering"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Polarisering.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 3. 3. Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider : En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Bilan; Julia Wolf; [2019]
  Nyckelord :valsystem; tjänstemän; politisk tillsatta tjänstemän; valdeltagande; Kalifornien; universitetsstudenter; politik; rösta; förtroende; politisk polarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta. Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. LÄS MER

 4. 4. Parlamentarisk konvergens eller polarisering? : En jämförande textanalys av österrikiska och svenska partiers ståndpunkter i migrations- och EU-frågor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gustaf Bergsten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Så blir organisationer attraktiva arbetsgivare för nyutexaminerade studenter : En kvalitativ studie om employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Eneroth; Maria Grüner; [2019]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Attractiveness; Employer Branding; Arbetsgivarvarumärke; Generation Y; Rekrytering; Attraktiv arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur anställda som arbetar med employer branding i Jönköpings Län upplever arbetet, samt hur de arbetar med att attrahera och rekrytera högskolestudenter efter examen. Studien var av en kvalitativ ansats och underlaget utgjordes av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER