Sökning: "Polariseringseffekter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Polariseringseffekter.

  1. 1. Grupp-polarisering : ett fenomen styrt av kontext?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Per Forsberg; [1999]
    Nyckelord :Grupp-polarisering; Polariseringseffekter; Kontext; Gruppsammansättning;

    Sammanfattning : Grupp-polarisering är ett fenomen som hävdar att individuella gruppmedlemmar efter diskussion ändrar sina åsikter i den riktning som gruppens åsikt som helhet håller för riktig. I denna studie var syftet att utreda om kontext var en källa till variation av grupp-polariseringen. Med kontext avsågs gruppernas sammansättning. LÄS MER