Sökning: "Polen"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Polen.

 1. 1. En fallstudie om demokratin i Polen mellan 2008-2018

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Törn Christoffer; [2020]
  Nyckelord :Poland; democracy; embedded democracy; case study; defect democracy; Polen; demokrati; inbäddad demokrati; fallstudie; defekt demokrati;

  Sammanfattning : This essay has covered the democratic development in Poland between 2008 and 2018. The purpose of this essay is to test and see if an existing democracy theory can explain the democratic development in Poland. LÄS MER

 2. 2. Kom med oss! - Med bara gatorna kvar. En studie av den kvinnliga protestkulturen i Polen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ania Szczeklik; [2019-07-09]
  Nyckelord :protestkultur; Czarny Protest; Manifa; feminism; motstånd; offentliga rum; demokrati;

  Sammanfattning : This thesis investigates why and how Polish women use demonstrations as a way of participating in political and social life in Poland. The aim is to explore the role of public spaces in construction of and/ or sustaining democracy. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara mynt : En nätverksanalys av bysantinska silvermynt från 900- och 1000-tal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Max Kusserow; [2019]
  Nyckelord :Viking Age; Network analysis; Byzantine coins; Miliaresion; Gotland; Sweden; Finland; Estonia; Poland; Belarus; Denmark; Hoards; Vikingatid; Nätverksanalys; Bysantinska mynt; Miliaresion; Gotland; Sverige; Finland; Estland; Polen; Vitryssland; Danmark; Depåer;

  Sammanfattning : In the mid-10th century there was an increase of Byzantine coins to the Baltic area alongside the shift from the eastern Islamic dirhems to a western focus on German coins. This thesis sets out to study networks around the Baltic area from a perspective of Byzantine miliaresion minted by Constantine VII and Romanus II, Nicephorus II, John I Tzimisces and Basil II. LÄS MER

 4. 4. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 5. 5. What are the Students’ Housing Preferences? : A Case Study of Lublin, Poland

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Katarzyna Bozena Strzalka; [2019]
  Nyckelord :Housing preferences; student housing; means-end chain; Boendepreferenser; studentboende; means-end värdekedja;

  Sammanfattning : Housing preferences are unique to each individual. Nevertheless, there are certain similarities between the residential needs within the same demographic groups. This research will focus on the students’ housing preferences. LÄS MER