Sökning: "Polen"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Polen.

 1. 1. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 2. 2. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 3. 3. Polsk nationalism i två perspektiv : En jämförande studie av texter av Józef Piłsudski och Jarosław Kaczyński

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Erik Wirdheim; [2018]
  Nyckelord :Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; polska Legionerna; Polens självständighet; polsk nationalism; Polen 100 år; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler; Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; Legiony polskie; niepodległość Polski; polski nacjonalizm; stulecie niepodległości Polski; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler;

  Sammanfattning : Efter mer än ett sekel som ockuperat återetablerades Polen år 1918 som ett självständigt land. Den unga republiken kom under nästan tjugo års tid att ledas av marskalk Józef Piłsudski, känd för sina nationalistiska idéer. LÄS MER

 4. 4. Analysis and optimization of the board distribution to central and northern Europe at Fiskeby Board AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; Joel Roos; [2018]
  Nyckelord :Logistik; programmering; distribution; ruttplanering; optimering;

  Sammanfattning : Hur företag distribuerar produkter till sina kunder har en betydande roll för kostnaderna relaterade till distributionen men också för den servicegrad som företaget erbjuder sina kunder. Att hela tiden förändra distributionen efter de förutsättningar som ges är en nyckel för att hålla kostnaderna nere och servicegraden uppe. LÄS MER

 5. 5. RÄDSLAN FÖR ATT FÖRLORA ARBETET : Jämförande studie mellan Sverige, Danmark och Polen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jacob Seidegård; [2018]
  Nyckelord :Perceived unemployment risk; job insecurity; regression analysis; labour policies; unemployment; risk factors on the labour market.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how different risk factors on the labour market affect an individuals’ perceived unemployment risk and how this perceived risk is affected depending on what country you work in. By comparing countries, a difference can be made on, depending on the countries labour policies and the state of their welfare, how they are affecting your perceived unemployment risk. LÄS MER