Sökning: "Policyanalys kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Policyanalys kommun.

 1. 1. Det integrationspolitiska dilemmat : En fallstudie av lokala variationer inom den svenska integrationspolitiken

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Witoft; [2021]
  Nyckelord :Integrationspolitik; Fallstudie; Policyanalys; Filipstads Kommun; Åre Kommun;

  Sammanfattning : With its peak in 2015, Sweden has seen a wave of asylum seekers entering the country. This upsurge of newly arrived citizens has put a lot of stress on the Swedish Municipalities, which are utterly responsible for the integration process. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet för vem? : En policyanalys av jämställdhetsprojekt för offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ella Moberg; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; samhällsplanering; WPR-Ansats; Intersektionalitet; projektpolitik;

  Sammanfattning : Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att hantera frågor som ojämlika platser i staden. LÄS MER

 3. 3. Äldrevänlighet för vem? Representation och inkludering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annemari Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; policyanalys; äldrevänlighet; äldrevänliga städer; problemrepresentationer; inkludering; exkludering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur en ”äldrevänlig kommun” skapas i en svensk kontext, med Uppsala kommun som exempel. Begreppet äldrevänlighet har vuxit fram genom WHOs arbete och nätverk Age-friendly cities and communities, som syftar till att bemöta en globalt ökande andel befolkning över 60 år. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog i Västerviks kommun : En studie om begreppet som Kropp utan Organ

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcus Wettersten; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; Deleuze; kropp utan organ; policyanalys; politisk teori;

  Sammanfattning : This paper aims to present an alternative understanding of the Civil Dialogue project run by Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) by translating the concepts of civil dialogue into concepts from Gilles Deleuzes theory of Body without Organs (BwO) and the terminology of machines. The translation makes it possible to think of civil dialogue as a virtual entity consisting of three main machines. LÄS MER

 5. 5. Modersmålsundervisningen i samiska : politik & praktik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Erika Jonsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunernasplanering och organisering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartläggaelevernas och deras föräldrars upplevelser av kommunernas agerande. Studien utgår från enpoststrukturalistisk syn på policyanalys. LÄS MER