Sökning: "Policyfönster"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Policyfönster.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. ”Barnkonventionen på agendan” - En studie av Sveriges förslag att inkorporera FN:s Barnkonvention i nationell lagstiftning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Lykke Madsen; Olivia Morell; [2016]
  Nyckelord :Barnkonventionen; lagförslag; politiskt beslutsfattande; implementering; symbolpolitik; policyfönster; inkorporering; transformering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a study of the debate surrounding the proposal of total incorporation of the United Nation’s Convention on the Rights of the Child into Swedish law, examining official documents and articles from the past 26 years regarding the Swedish strategy for implementing the convention. We will argue that the current political effort to incorporate the convention in its entirety as Swedish law can be understood through theories of political symbolism and as a policy window. LÄS MER