Sökning: "Policyproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Policyproblem.

 1. 1. Hybrida Ängelholm – En studie om Agila policys i offentlig sektor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albert Sundelius; [2023-01-24]
  Nyckelord :Agila policys; New public management; Digital Era Governance; Problembeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att undersöka Agila policys problembeskrivning, genom fallet Agila Ängelholm. Studien syftar även till att undersöka hur problembeskrivning det Agilas kan förstås i förhållande till New public management Digital Era Governance respekt Teori : ive problembeskrivningar . LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : En kvalitativ studie rörande implementeringen av två östsvenska regioners mål kring mäns våld mot kvinnor utifrån nätverk- samt gräsrotsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Derja Mustafa; Björn Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :Implementering; nätverk; strategier; mäns våld mot kvinnor; jämställdhet; governance; region Västmanland; region Södermanland;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning syftar till att undersöka de regionala implementeringsprocesserna rörande strategierna om mäns våld mot kvinnor i Västmanland respektive Södermanland. Fokus ligger i att identifiera svårigheter, om några, som uppstått samt att delvis jämföra de aktuella länen. LÄS MER

 3. 3. Ett socialt investeringsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnéa Oom; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med den här studien är att bidra till en ökad förståelse för vad ett socialt investeringsperspektiv innebär och vilken betydelse det har för hur offentliga policyer utformas. I studien sätts de sociala investeringsfonder som under senare tid kommit att bli ett allt vanligare förekommande fenomen i svenska kommuner i fokus. LÄS MER

 4. 4. Konsten att kartlägga känslor - induktion eller produktion? : En diskursanalys av den Nationellla Trygghetsundersökningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Emma Karlsson; Oskar Moberg; [2019]
  Nyckelord :discourse; fear of crime; insecurity; policy; risk society; diskurs; otrygghet; policy; risksamhälle;

  Sammanfattning : Oro och otrygghet är komplexa fenomen som ofta undersöks ur ett kriminologiskt perspektiv, så även i den nationella trygghetsundersökningen (NTU). För att försöka förstå hur oro och otrygghet framställs och motiveras som policyproblem har vi undersökt problemframställningar i NTU med Carol Lee Bacchis WPR-ansats. LÄS MER

 5. 5. Jämlik hälsa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Andrén; [2013-11-22]
  Nyckelord :Problempresentationer; Policyproblem; Folkhälsopolitik; Jämlikhet; Diskurs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER