Sökning: "Policyprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Policyprocess.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Framtidens förvaltning : vikten av implementering av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabelle Backlund; Agnesa Kasapolli; [2019]
  Nyckelord :artificiell intelligens; effektivisering; Försäkringskassan; implementeringsteori; lagarbete; ny teknik; offentlig förvaltning; policyprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur artificiell intelligens kan användas som ett effektiviseringsredskap inom offentlig förvaltning samt hur man går tillväga att implementera ny teknik i organisationen, vilka hinder man kan stöta på och hur man arbetar med implementeringsprocessen. För att kunna hänga med i resultatet av forskningen börjar vi därför med att förklara hur AI fick sin början, vad den var menad för och hur den har utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Vem styr egentligen bostadspolitiken? : Tjänstemännens roll vid policyutfallet av Halmstad kommuns bostadspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Pagels; [2018]
  Nyckelord :Makt; Policyprocess; Bostadspolitik; Halmstad;

  Sammanfattning : Ligger makten hos politiker eller förvaltningen? Studien handlar om makt i policyprocessen och just ett specifikt fall av detta, Halmstad Kommuns kommande bostadspolitik. Halmstad är en kommun som präglas av en snabbt ökande befolkning och en växande segregation vilket gör det till ett intressant fall att studera. LÄS MER

 4. 4. En jämlik policyprocess? : En kvalitativ policyanalys av svensk energi-. klimat-, naturvårds- och skogspolitik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner : En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 2017

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kim Bodén; [2018]
  Nyckelord :hemlig dataavläsning; hemliga tvångsmedel; brottsbekämpning; integritetsintrång; policyprocess; processpårning; Advocacy Coalition Framework; ACF; policystabilitet; policyförändring; koalitioner; politiska resurser; policynarrativ; policyarenor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER