Sökning: "Policyströmmar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Policyströmmar.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Den otänkbara åtgärden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Sävfält; [2014-03-06]
  Nyckelord :Sprututbyte; Narkotikapolitik; Policyströmmar; Folkhälsopolitik; Policyförändring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER