Sökning: "Polis yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Polis yrket.

 1. 1. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mattias Prengne; Alexander Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Behålla; anställda; organisation; polis; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Polisbristen i Sverige är ett faktum. Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer inom polismyndigheten uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare inom polismyndigheten. Instrumentet som har använts i undersökningen är en semistrukturerad intervju där fem informanter har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Bevakningsbranschen, en bransch för alla? -En kvalitativ studie om väktare och ordningsvakters upplevelser och förståelse av kön i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Axelsson; Malin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Masculinity; security guard; gender; male-domination; homosociality; gender differences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the importance of gender in the security guard occupation and also to investigate what gender-marked notions about the security industry that exist among the respondents. Furthermore, the purpose is to investigate the respondents' experience of the impact that gender has on the working group. LÄS MER

 3. 3. Om polisers känslomässiga ärr : En kvalitativ studie om det emotionella arbetets roll i polisarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :emotional work; Swedish police; police officers in field service; surface acting; deep acting; professional roles; psychosocial work environment; stress; emotionellt arbete; svensk polis; poliser i yttre tjänst; surface acting; deep acting; yrkesroller; psykosocial arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur det emotionella arbetet upplevs, hanteras och inverkar på den psykosociala arbetsmiljön i polisarbetet under arbetstid hos två kategorier poliser i yttre tjänst. Den första kategorin är de som har mellan 0–5 års erfarenhet. Den andra kategorin har mer än fem års erfarenhet. LÄS MER

 4. 4. "Vi åker obältade..." : En kvalitativ studie om stressorer och möjliga förändringar i polisyrket

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Örtlund; [2020]
  Nyckelord :Stress; police work; work environment; Occupational health; Swedish police officers; stress; polisiärt arbete; arbetsmiljö; arbetshälsa; svenska poliser;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Polisarbete är till sin natur stressigt och oförutsägbart men uppsatsen syftar till att undersöka stress som kan minimeras med hjälp av förändringar i arbetsmiljön. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om stressorer som förekommer inom yrkeskåren bland poliser i yttre tjänst och vilka förändringar de upplever behöver ske för en mer hälsosam yrkeskår. LÄS MER

 5. 5. Jag är polis! : En kvalitativ studie om hur poliser formar sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Micaela Forssén Mattsson; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :polis; yrkesidentitet; situerat lärande; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, öka och bredda förståelsen kring hur poliser formar sin yrkesidentitet. Detta operationaliseras genom tre frågeställningar kopplat till syftet där lärande och innehåll av yrkesidentiteten innefattas. LÄS MER