Sökning: "Polis"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet Polis.

 1. 1. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens hantering av hotfulla situationer i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Grönlund Bengtsson; Lina-Li Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hot och våld; Prehospital akutsjukvård; Strategier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården samt ambulanssjukvården. Anledningen till varför det sker kan bero på olika saker, allt från påverkan av berusningsmedel till psykisk ohälsa och kan uttryckas verbalt, fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 3. 3. "Samverkan kring heder är A och O" : En kvalitativ studie om samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sararoz Michel; Marina Zado; [2023]
  Nyckelord :Honour; honour based violence; honour killing; honour based violence and oppression; collaboration; collaboration group.; Heder; hedersvåld; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck; samarbete; samverkan; resursgrupp;

  Sammanfattning : This study examines social authorities' experiences of what it is like to work and collaborate with honour-related violence and oppression. All respondents come from different authorities and are members of a collaboration group aiming to collaborate and work against honour-related violence and oppression. LÄS MER

 4. 4. ”Många gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Nicko Dangoo; Oliwer Harling; [2022-01-26]
  Nyckelord :polis; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; autonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och hanteras av poliser i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av olika teorier inom gräsrotsbyråkrati och autonomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst. LÄS MER

 5. 5. LÄRARES ROLL I ARBETET MOT SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN : Teachers’ role in the work against child sexual abuse in Sweden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Benjamin Grydén; [2022]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; barn; elev; F-3; förebygga; anmäla; ansvar; lärare; lågstadie; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en bild av lärares roll i det förebyggande och upptäckande arbetet med sexuella övergrepp mot barn i årskurs F-3.  105 lärare för årskurs F-3 har deltagit i en enkätundersökning. LÄS MER