Sökning: "Polisen i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Polisen i samhället.

 1. 1. "Förtroende är bra, kontroll är bättre" : en kritisk diskursanalys av kvällspressens framställning av polisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Charlott Lundberg; Johanna Karlstedt; [2019]
  Nyckelord :Polisen; dödsskjutningar; framställning; diskurs; ansvar; osäkerhet; offer; senmodernitet;

  Sammanfattning : Den svenska polisens dödsskjutningar av civila har ökat med drygt 100 % sedan 2010, av denna anledning väcktes intresset för att se hur 2018 års dödsskjutningar framställs av kvällspressen med hänsyn till det senmoderna samhället vi lever i. Syftet med studien är att undersöka hur två kvällstidningar rapporterar om polisens dödsskjutningar av civila mot bakgrund av senmoderniteten, därför används Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. De utsatta : En kritisk diskursanalys av hur svensk kvällsmedia porträtterar de av polisen utnämnda utsatta områdena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Johansson; Barassa Benjamin; [2019]
  Nyckelord :Vulnerable areas; labeling theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Police; Utsatta områden; Stämplingsteori; Kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Polisen;

  Sammanfattning : Med ett kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt har denna studien analyserat hur två rikstäckande kvällsmedier, Aftonbladet och Expressen, skriver om begreppet utsatta områden genom sina publiceringar. Studien vill reda ut huruvida begreppet används på ett speciellt sätt. LÄS MER

 3. 3. Bidragsbrott ur ett kontrollperspektiv : En studie om försäkringsutredares erfarenheter och uppfattningar av myndigheternas förmåga att motverka bidragsbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elias Grabka; [2019]
  Nyckelord :Bidragsbrott; Bidragsfusk; Socialförsäkring; Försäkringskassan; Kontrollutredare; Polisen;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustudie med kontrollutredare på Försäkringskassan. Studien utgår från det förslag en statlig utredning lägger fram att flytta över ansvaret för utredning av bidragsbrott från Polisen till Försäkringskassan. LÄS MER

 4. 4. Var begås den allvarligaste brottsligheten i Malmö? En jämförelse mellan särskilt utsatta område och resterande Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Persson; Karl Hallström; [2019]
  Nyckelord :brott i offentlig miljö; harm spot; hot spot; Malmö; Swedish crime harm index; särskilt utsatta områden;

  Sammanfattning : Brott mot person i offentlig miljö är en av de brottskategorier som skapar störst otrygghet i det svenska samhället. Under 2018 anmäldes totalt 5101 brott mot person i offentlig miljö i Malmö, vilket är cirka 10% av de totalt anmälda brotten i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Polisens användning av skjutvapen - om förenligheten mellan den rättsliga och praktiska tillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Polisen; Skjutvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present the current regulation concerning the Swedish police’s use of firearms and thenceforth investigate whether the regulation is satisfactory or if changes are required. The legal right to use violence is stated in 10 § in the police-code, and the right to use firearms is stated in the firearm proclamation and the national police board’s regulation FAP 104-2. LÄS MER