Sökning: "Polisens omorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Polisens omorganisation.

 1. 1. Fem år efter Polismyndighetens omorganisation : Polisers egna uppfattningar av den nya reformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Malmin Hillgren; Lina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Police Authority; reorganization; police work; police research; Polismyndigheten; omorganisation; polisiärt arbete; polisforskning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Dagens Polis- Ros eller Ris? : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Bergman; Emma Flodin; [2019]
  Nyckelord :Sociology; Police; Reorganization; organisational change; Sociologi; Polis; Omorganisation; Alienation; Byråkrati; Lean Production; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar kan medföra risker som innefattar oro, stress och konflikter inom verksamheten. Det är inte ovanligt att ledningen förväntar sig att verksamheten ska fungera som den alltid gjort samtidigt som genomförandearbetet läggs på medarbetarna. LÄS MER

 3. 3. En omorganisations påverkan på arbetstillfredsställelsen hos poliser i yttre tjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Josephine Huss; [2019]
  Nyckelord :Omorganisation; förändringsarbete; arbetstillfredsställelse; karriärutveckling; fenomenologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senare åren har debatten om polisens omorganisation väckt många heta diskussioner. Omorganisationens syfte var att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat inom den polisiära verksamheten genom att göra en enhetlig polisorganisation istället för 21 mindre polismyndigheter. LÄS MER

 4. 4. Polisens omorganisation - centraliserad decentralisering?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pelle Kyhlén; Carl Ullgren; [2018]
  Nyckelord :Omorganisation; centralisering; decentralisering; polisen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Polisens omorganisation : Polisers upplevelser av den stora polisreformen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jesper Thurn; [2017]
  Nyckelord :Polisen; Polismyndigheten; Omorganisation; Polisreform; Engagemang; Motivation; Arbetsmiljö; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerade poliser i yttre tjänsts upplevelser av den storapolisreformen. Frågeställningarna berörde huruvida polisreformen fått konsekvenser påpolisernas motivation, engagemang och arbetsmiljö samt huruvida poliserna upplevdeatt polisomorganisationen uppnått de stipulerade målen om en mer flexibel myndighetoch en organisation närmare medborgarna. LÄS MER