Sökning: "Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation.

 1. 1. Mental träning och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Conny Dahlqvist; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag att fördjupa mig i tänkandet bakom Nationellbastaktik och ”Tankeprocessen” som beskrivs i den samt Anna Kåvers ”Att levaett liv inte vinna ett krig”. Jag har valt att använda mig av dessa två teorier dåde berör Poliser och polisutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Stalkning – olaga förföljelse : Polisens bemötande av stalkningsoffer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Eva Östlind; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Stalkning, systematisk förföljelse är ett brott som ökar i Sverige, närmare 150 000 personer utsätts varje år visar Brå (2006) i en undersökning. Stalkningsoffrens tillvaro påverkas kraftigt och många är rädda. LÄS MER

 3. 3. Polisen och Människosyn : ”Ni är komna till fel kommun, blattadjävlar!”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Björn Komsell; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där poliser vid en insats i Rosengård 2008 uttalade sig nedvärderande om personer med invandrarbakgrund blev frågan alltjämt mer aktuell och i och med att polisen 2009 lanserade sin nya värdegrund är det lätt att ställa sig frågan hur det står till med polisers värderingar. LÄS MER

 4. 4. Barnförhör : Vägen från förhör till rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Elza Wall; Lina Sundberg; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Bemötandefrågorna får allt viktigare betydelse i dagens polisarbete. Detta gäller i möten med såväl vuxna personer som barn. En bra kommunikation mellan barn och vuxna kan ha en avgörande roll i en brottsutredning. LÄS MER

 5. 5. Militärt stöd till polisen : Nu och Då

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :Eric Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Den allmänna uppfattningen i Sverige är och har varit att Försvarsmakten inte får ge stöd till polisen som kan innebära att militär trupp utövar tvång eller våld mot civila medborgare. Denna uppfattning kommer ifrån Ådalshändelsen, när militär trupp öppnade eld mot demonstranter i Ådalen 1931 och dödade 5 personer och skadade lika många. LÄS MER