Sökning: "Polismyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Polismyndigheten.

 1. 1. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Att mäta och bedöma prestation inom rättsväsendet. En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Göransson; Zagros Hama; [2023-07-04]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Komplexa Miljöer; Individuell Resultatbedömning; Polismyndigheten; Polis; Rättsväsende; Offentlig Sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Statligt arbete mot våldsbejakande extremism : En jämförande fallstudie kring Polismyndighetens och Skolverkets arbete för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Oskar Hoset; [2023]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Skolverket; Radikalisering; Våldsbejakande extremism; Preventionsåtgärder; Governmentality; Styrningsverktyg;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to develop a deeper understanding about how Swedish governmental agencies can differ in how they handle radicalization and violent extremism as a community problem. The reason behind this study is the growth of attention on young western citizens being radicalized and involved in terrorist activity during the last decade. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av ansiktsigenkänning inom Polismyndigheten - En kvalitativ studie om Polismyndighetenstillämpning av ansiktsigenkänning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Fatemeh Azizi; Saga Elfström; Saron Kidane; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Is the phenomenon of buying sexual services too complex to be able to counteract?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Stråhle; Elsa Lövén; [2023]
  Nyckelord :Crime prevention; Purchase of sexual services; Sweden; Police regions; The implementation theory; Community policing strategy;

  Sammanfattning : The purchase of sexual services in Sweden is becoming increasingly extensive and requires increased crime prevention resources. The phenomenon is complex and the underlying problem is difficult to define. LÄS MER