Sökning: "Polismyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet Polismyndigheten.

 1. 1. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 2. 2. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 3. 3. Sociala snutar : En kvalitativ intervjustudie om hur polisens kommunikation uppfattas på sociala medier utifrån trovärdighet, förtroende och image.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnea Engelbrektsson; Hugo Hallberg; Evelina Norén; [2021]
  Nyckelord :Förtroende; Trovärdighet; Myndigheter; Myndighetskommunikation; Polis; Polismyndigheten; Polisinfluencers; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur polisens förtroende, trovärdighet och legitimitet upplevs hos unga vuxna utifrån de inlägg som polisens officiella konton samt poliser i tjänst postat på sociala medier. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer inhämtades det empiriska material som sedan analyserades med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mattias Prengne; Alexander Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Behålla; anställda; organisation; polis; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Polisbristen i Sverige är ett faktum. Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer inom polismyndigheten uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare inom polismyndigheten. Instrumentet som har använts i undersökningen är en semistrukturerad intervju där fem informanter har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Barns möjligheter att delta i ärenden hos polis och socialtjänst : Attityden till barns delaktighet hos anställda inom polismyndigheten och socialtjänsten

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Fia Martini; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER