Sökning: "Polismyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet Polismyndigheten.

 1. 1. Brottsbekämpningens geografi : Effektivisering av utryckningstider i Uppsala genom lokalisering av polisstationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polisstation; Brottslighet; Utryckningstid; Nätverksanalys; Gottsunda;

  Sammanfattning : Vid planering av polisstationer är det viktigt att utvärdera den rumsliga lokaliseringen, vilket kräver en mängd information om brottslighetens geografi. I Uppsala finns endast ett polishus, men det har länge diskuterats att bygga en ytterligare polisstation i Gottsunda. LÄS MER

 2. 2. När migrationsrättsliga beslut kräver våld och tvång : En analys av samverkan mellan Polismyndigheten och Migrationsverket utifrån förvaltningsrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Mäkinen; [2020]
  Nyckelord :Migrationsverket; polis; myndighetssamverkan; våldsbefogenheter; förvar; utvisning;

  Sammanfattning : Migrationsverket är den myndighet som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga Sveriges reglerade invandringspolitik, men utan större befogenheter att använda våld och tvång är Migrationsverket i behov av samverkan med Polismyndigheten för att verkställa beslut som inte genomförs frivilligt. Polisen har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv verkställighetsprocess för beslut om avvisning och utvisning och för beslut om placering i förvar. LÄS MER

 3. 3. "Det är viktigt att man är en individ i gruppen" : En studie om polisstudenters undervisning inom etiskt förhållningssätt i relation till en komplex kommande yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Hansson; Linda Shishani; [2020]
  Nyckelord :närbyråkrat; etik; organisationsidentitet; polisutbildning; preprofession; tystnadskultur; profession;

  Sammanfattning : Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och strävar efter att erhålla en professionell autonomi. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till Polismyndighetens höga personalomsättning : En undersökande studie om varför poliser och civilanställda väljer att lämna Polismyndigheten och vid vissa tillfällen återvända.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arwa Alsayfi; Lana Safar; [2020]
  Nyckelord :Self Determination Theory SDT ; Tvåfaktorsteorin; Public Service Motivation PSM ; Motivation; Polismyndighet; uppsägning; återupptagande av tjänst.;

  Sammanfattning : Antalet som väljer att lämna sin anställning inom Polismyndigheten ökar trots intentionen att anställa fler. Denna studie undersöker vilka skälen är för den utvecklingen och vilka skälen är för de som väljer att återvända till myndigheten. LÄS MER

 5. 5. Bäst lägesbild leder : en fallstudie av Polismyndighetens insats på Drottninggatan den 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Rosengren; [2020]
  Nyckelord :leadership; extreme contexts; decentralized decision making; trust; ledarskap; extrema kontexter; decentraliserat beslutsfattande; tillit;

  Sammanfattning : Det finns skilda uppfattningar kring vilken typ av beslutsfattande som anses vara mest önskvärd i extrema kontexter. Under insatsen efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017 förekom ett initiativtagande hos personal på fältet i syfte att effektivisera arbetet, och som i denna studie valts att kallas decentraliserat beslutsfattande. LÄS MER